Financiële lasten onder controle houden

Het bestuur wil de financiële lasten voor de toekomstige generaties onder controle houden door de leningslast te beperken tot 28 miljoen euro.

Hoe wil het bestuur dit bereiken?

Er moet nog bewuster dan vroeger worden omgegaan met de middelen. Intern worden heel wat inspanningen geleverd. Eerst werd gekeken om de uitgaven te beperken en zoveel mogelijk te besparen. Daarnaast worden ook inspanningen gevraagd van de inwoners. De prijzen van de dienstverlening waren sinds jaren niet meer gewijzigd. De tarieven worden aangepast aan de levensduurte. Dit komt erop neer dat de gebruiker een prijs betaalt die dichter in de buurt komt van de werkelijke prijs.

De grotere pensioenlast van 1,4 miljoen euro wordt opgevangen door te besparen op de personeelskosten voor 1,7 miljoen euro. Er vallen geen naakte ontslagen, maar bij uitdiensttreding wordt selectief vervangen. Daarnaast wordt elke uitgave gewikt en gewogen.

De meeruitgave voor OCMW, politie, brandweer, … moet gecompenseerd worden door enerzijds een besparing van 5,5 miljoen euro. De doorgedreven samenwerking tussen gemeente en OCMW is een eerste stap. Anderzijds door meer kostendekkend te werken: de vervuiler betaalt meer en de gebruiker betaalt een meer marktconforme vergoeding.

De investeringen van 31,5 miljoen euro worden betaald met:

  • beschikbare geldreserves in 2014;
  • leningen van 6,2 miljoen euro;
  • 5 miljoen euro subsidies op rioleringen;
  • waterheffingen.

De gemeente is de voorbije jaren steeds proactief op zoek gegaan naar alternatieve financieringstechnieken die ze optimaal kan aanwenden in het beheer van de gemeente, ten dienste van de bevolking. Het Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp (AGB-O) dat instond voor de oprichting van OostCampus en instaat voor het beheer en de werking van het Veiligheidsgebouw en van OostCampus, beantwoordt aan de gestelde doelstellingen. De kosten van het AGB worden doorgefactureerd aan de gebruikers: de gemeente, het OCMW, de gemeentelijke vzw’s, de politiezone Het Houtsche,…

Het laatste wat de gemeente wil doen, is de belastingen verhogen. De geplande besparingen en de aanpassing van de tarieven zijn echter onvoldoende. De gemeente vraagt ook een inspanning van alle inwoners onder de vorm van verhoging van 200 opcentiemen.

Deze extra middelen worden o.a. gebruikt voor de financiering van de investeringen. Met de verhoging naar 1.500 opcentiemen blijft Oostkamp bij de 10 laagste gemeenten van de provincie West-Vlaanderen en Oostkamp komt daarbij op dezelfde hoogte als de buurgemeenten Zedelgem en Torhout. Mede dankzij deze inspanning kan het bestuur ervoor zorgen dat Oostkamp een sterke en aangename gemeente blijft die op het einde van de legislatuur een gezonde financiële basis zal behouden en ook dan nog zal kunnen blijven investeren in de toekomst.

Openingsuren & contact

LCP