Een beleidsplan voor de toekomst

Aan het begin van een legislatuur moet de gemeente een beleidsplan opmaken met de doelstellingen voor de komende 6 jaar. Deze keer is het echter geen eenvoudige oefening. Voor de eerste maal moet de gemeente ook een sluitend financieel plan voorleggen voor die 6 jaar. Ramen over zo’n periode is moeilijk. Hoewel de gemeente kan starten met een gezonde financiële toestand, zijn er voor de toekomst grote uitdagingen (vergrijzing, hogere pensioenlasten, hogere tussenkomst voor OCMW en veiligheidsdiensten…).

De financiering van het beleidsplan, gecombineerd met de algemene economische toestand, is een grote uitdaging met afweging van waarden, wensen en prioriteiten. Deze economische omstandigheden brengen mee dat de globale inkomsten voor de gemeenten, ook voor Oostkamp, verminderen.

Het kader waarin de gemeente werkt

De gemeente is nu financieel gezond. Er is een reserve van 4,3 miljoen euro en de leningslast is beperkt tot 28 miljoen euro. Het probleem zit in de toekomst. Wat zijn dan de grootste uitdagingen in de toekomst?

  • De personeelskost stijgt als gevolg van de pensioenlast met 1,4 miljoen euro.
  • Tegen 2027 moet de gemeente 55 miljoen euro investeren in rioleringen, op sanctie van boetes. De ligging van de gemeente in waterrijk gebied speelt in ons nadeel, alsook de grote oppervlakte.
  • De tussenkomst van de gemeente in de financiering van de veiligheid (politie, brandweer) en sociale voorzieningen (OCMW) groeit met 2,4 miljoen euro.

Welke weg kiest de gemeente?

Het bestuur wil blijven investeren om Oostkamp een aangename gemeente te houden. Daarnaast zijn er ook investeringen waar de gemeente niet van onderuit kan. Zo legt Europa op om tegen 2027 het afvalwater te zuiveren en het oppervlaktewater te beschermen, onder meer door rioleringswerken en waterzuivering. Deze werken worden altijd gecombineerd met de heraanleg van het wegdek. Waar mogelijk worden subsidies gebruikt om zo kostenefficiënt mogelijk te werken.

Bovendien is het de verantwoordelijkheid van het bestuur om in te spelen op een aantal maatschappelijke situaties zoals de vergrijzing. Ze kiest ervoor om het OCMW te ondersteunen voor de verdere uitbouw van woonzorgsite Ter Luchte. “Iedereen (telt) mee” is de visie.

Tot slot wil het bestuur ook eigen accenten leggen om het leven in Oostkamp aangenaam te houden. De lokale verbondenheid en het verenigingsleven zijn hierbij erg belangrijk. Dit gebeurt door te blijven ondersteunen met subsidies en een goede accommodatie. De site Riderfort wordt vernieuwd en in De Valkaart wordt de sportinfrastructuur gerenoveerd.

In totaal is er voor de komende zes jaar 31,5 miljoen euro voorzien voor investeringen.

Openingsuren & contact

LCP