Gouden Merels

Er wordt tweejaarlijks een Gouden Merel Cultuur, Jeugd, Sportverdienste en Sociale Inzet uitgereikt.

In de even jaren worden de Gouden Merels Sportverdienste en Sociale Inzet uitgereikt, in de oneven jaren de Gouden Merels Cultuur en Jeugd.

Voorwaarden

  • Het belangrijkste criterium is de vrijwillige inzet in Oostkamp.
  • De winnaar van een Gouden Merel kan slechts na 5 jaar opnieuw in aanmerking komen.
  • De bevolking, de verenigingen, organisaties, … worden via de gemeentelijke communicatiekanalen, de pers en de adviesraden uitgenodigd om zichzelf, een andere persoon, vereniging, … kandidaat te stellen.

Procedure

  • Het indienen van kandidaturen gebeurt via vastgelegde formulieren. Deze formulieren kan men in OostCampus verkrijgen of digitaal klik hier.  
  • Zij moeten per post verstuurd worden naar het College van Burgemeester en Schepenen, Kapellestraat 19 in 8020 Oostkamp, per e-mail naar cbs@oostkamp.be of via het digitaal loket, uiterlijk de laatste vrijdag van januari. De poststempel, maildatum of datum van ontvangst digitaal formulier gelden als bewijs.
  • Eventuele dossiers worden afgegeven in OostCampus, uiterlijk de eerste vrijdag van februari. Bij afgifte krijgt men een ontvangstbewijs.

Openingsuren & contact

dienst Cultuur

adres
OostCampus, Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 900
e-mail

Een afspraak maken kan telefonisch of via e-mail.

LCP