Lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers

Mensen die een asielaanvraag indienen, worden door de dienst Vreemdelingenzaken toegewezen aan een collectief opvangcentrum. Na 4 maanden kan een overplaatsing aangevraagd worden naar onder meer een lokaal opvanginitiatief. Het lokaal opvang initiatief in een bepaalde gemeente is dan verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van deze personen gedurende de ganse asielprocedure. Het OCMW heeft 5 woningen, verspreid over het grondgebied, voor het huisvesten van 25 asielzoekers van wie de asielprocedure lopend is.

Een maatschappelijk werker begeleidt en introduceert de asielzoeker in alle woon- en leefaspecten van onze maatschappij. De maatschappelijk werker staat deze mensen eveneens bij in sociale, administratieve en juridische aangelegenheden. De asielzoekers krijgen wekelijks een beperkt leefbedrag, bedoeld voor voeding , hygiëne en zakgeld. De andere noodzakelijke kosten (energie- en medische kosten, schoolkosten,... ) worden betaald door het OCMW.

Voorwaarden

  • Asielzoekers die door de dienst Vreemdelingenzaken
  • Fedasil toegewezen worden aan het OCMW van Oostkamp.

Wat meebrengen

Bijlage 26 : Document van toewijzing

Openingsuren & contact

OCMW - Sociale dienst

adres
OostCampus (loket 3), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 960
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP