Lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers

Mensen die een asielaanvraag indienen, worden door de dienst Vreemdelingenzaken toegewezen aan een collectief opvangcentrum. Na 4 maanden kan een overplaatsing aangevraagd worden naar onder meer een lokaal opvanginitiatief. Het lokaal opvang initiatief in een bepaalde gemeente is dan verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van deze personen gedurende de ganse asielprocedure. Het OCMW heeft 5 woningen, verspreid over het grondgebied, voor het huisvesten van 25 asielzoekers van wie de asielprocedure lopend is.

Een maatschappelijk werker begeleidt en introduceert de asielzoeker in alle woon- en leefaspecten van onze maatschappij. De maatschappelijk werker staat deze mensen eveneens bij in sociale, administratieve en juridische aangelegenheden. De asielzoekers krijgen wekelijks een beperkt leefbedrag, bedoeld voor voeding , hygiëne en zakgeld. De andere noodzakelijke kosten (energie- en medische kosten, schoolkosten,... ) worden betaald door het OCMW.

Voorwaarden

  • Asielzoekers die door de dienst Vreemdelingenzaken
  • Fedasil toegewezen worden aan het OCMW van Oostkamp.

Wat meebrengen

Bijlage 26 : Document van toewijzing

Openingsuren & contact

OCMW - Sociale dienst

adres
OostCampus (loket 3), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 960
e-mail
Vandaag open van 8.30 - 12.30 uur
Morgen open van 8.30 - 12.30 uur
LCP