Hoe schoorsteenbrand voorkomen?

Blus nooit met water.

U herkent een schoorsteenbrand aan een loeiend geluid in het rookkanaal. Kom direct in actie:

  • doof snel het vuur in de haard met zand, om rook in uw huis te voorkomen;
  • sluit direct hierna de schoorsteenklep;
  • sluit de luchttoevoer van de kachel, of bij een open haard de deurtjes;
  • bel 112;
  • ventileer direct na het doven van het vuur de ruimte (i.v.m. koolmonoxidevorming!).

Tips

  • Zorg voor een emmer met zand naast de openhaard, de kachel en de schoorsteen.
  • Laat de schoorsteen minstens één keer per jaar vegen door een erkend bedrijf.
  • Laat rond mei de schoorsteen controleren op nesten. Rond oktober is het goed om ook de haard te controleren.  
  • Laat de schoorsteen ook regelmatig controleren op scheuren of lekkage.  

Meer info

 Brandweer | Siemenslaan 6, Oostkamp | tel 050 840 361 | brandweer.oostkamp@zone1.be

Openingsuren & contact

LCP