Samenwerking

Je staat er niet alleen voor!

Als straatambassadeur werk je samen met de bewoners van de wijk/straat, met de groep straatambassadeurs, met de contactpersoon van het Buurtinformatienetwerk, met de wijkinspecteur en met de gemeentelijke diensten.

Je kan ook met twee personen ambassadeur worden van je straat of wijk.

Samenwerking met het Buurtinformatienetwerk

Buurtinformatienetwerk is een samenwerking tussen de burgers en de lokale politie in een bepaald afgelijnd gebied. BIN heeft als doelstelling het verhogen van het algemeen veiligheidsgevoel, het bevorderen van de sociale controle en het verspreiden van de preventiegedachte.

Deze doelstellingen zijn te bereiken door informatie uit te wisselen tussen de politie en de BIN-medewerkers en door preventieve tips te verspreiden.

Samenwerking met de wijkinspecteur

De wijkinspecteur houdt toezicht op de naleving van het gemeentelijk politiereglement.

Dat wil zeggen:

 • problemen in verband met orde en rust
 • achterlaten van vuilnis, aanplakkingen, vandalisme
 • sociale problemen in gezinnen/woonomgeving, jeugdproblematiek
 • toezicht en onderzoek bij woonstveranderingen
 • dierenbescherming

Samenwerking met de gemeentelijke diensten

 • Loket 1  tel 050 819 900, vrijetijd@oostkamp.be
 • Loket 2  tel 050 819 890, burgerzaken@oostkamp.be
 • Loket 3  tel 050 819 960, socialedienst@oostkamp.be
 • Loket 4  tel 050 819 850, ruimtelijkeordening@oostkamp.be
 •  tel 050 819 860, milieu@oostkamp.be
 •  tel 050 819 880, groen@oostkamp.be, mobiliteit@oostkamp.be, openbarewerken@oostkamp.be

Mogelijke vragen

 • via www.oostkamp.be/meldingen: groen, onkruid, zwerfvuil, herfstbladeren, sneeuwruimen, riool-gracht verstopt, voetpad slecht, wegenwerken
 • via de wijkinspecteur: hangjongeren, lawaaihinder, burenruzie
 • via bericht via www.eandis.be ivm defecte openbare verlichting
 • via mensensprekenmensen@oostkamp.be alle andere vragen of opmerkingen

Praktisch

Werkgroep Mensen spreken Mensen

OostCampus

Siemenslaan 1, 8020 Oostkamp

tel.050 819 906
mensensprekenmensen@oostkamp.be visitekaartje
LCP