Profiel van een straatambassadeur

  • Hij/zij is de tussenschakel tussen wijk/straat, de gemeentelijke diensten en het bestuur en de politie
  • Hij/zij kent de werking van de gemeente en haar diensten
  • Hij/zij weet wie de wijkagent is
  • Hij/zij is in het bezit van een computer

Profiel:

  • Discreet en onpartijdig
  • Sociaal engagement: wil de buren kennen en kan luisteren en heeft aandacht voor wat leeft in de wijk

Hij/zij maakt de juiste keuze:

  • Open houding i.p.v. gesloten houding
  • Reageren i.p.v. afwachten
  • Communiceren i.p.v. conflict afwachten

straatambassadeur zijn is een groeiproces

Praktisch

Werkgroep Mensen spreken Mensen

OostCampus

Siemenslaan 1, 8020 Oostkamp

tel.050 819 906
mensensprekenmensen@oostkamp.be visitekaartje
LCP