Leefloon

Mensen zonder inkomen (niet uit tewerkstelling, niet via een uitkering) en werk kunnen onder bepaalde voorwaarden een leefloon ontvangen.Het 'recht op maatschappelijke integratie' (RMI) verving in 2002 de bestaansminimumwet. Het 'leefloon' werd slechts één van de vormen van maatschappelijke integratie, naast 'tewerkstelling' of een 'individueel integratieproject'. De RMI-wet geeft bijzondere aandacht aan wie jonger is dan 25 jaar.

Het recht op maatschappelijke integratie kan toegekend worden in de volgende vormen:

 • een tewerkstelling
 • een individueel integratieproject
 • een leefloon (in afwachting van een tewerkstelling of tijdens het individueel integratieproject).

Meer info

Personen die het leefloon ontvangen, hebben ook recht op:

 • vrijstelling belasting oppervlaktewateren;
 • sociaal maximumtarief elektriciteit en aardgas;
 • verminderingskaart Belgacom en/of sociaal tarief andere telefoonmaatschappijen;
 • sociaal abonnement 'De Lijn'
 • verhoogde tussenkomst in het kader van de ziekteverzekering (na 3 maanden recht)

Voorwaarden

Om recht te hebben op leefloon moet u voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals:

 • in België verblijven;
 • meerderjarig zijn, of ontvoogd door huwelijk, of een kind ten laste hebben;
 • van Belgische nationaliteit zijn, ofwel vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister, ofwel erkend vluchteling, ofwel erkend zijn als staatsloze;
 • geen inkomen hebben (of slechts een inkomen lager dan het leefloon);
 • werkbereid zijn, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet kan;
 • gebruik maken van andere rechten op uitkeringen (sociale zekerheid, onderhoudverplichtingen).

Procedure

Contact opnemen met het OCMW, telefonisch of ter plaatse, om een afspraak te maken voor een eerste gesprek.

Wat meebrengen

 • uw identiteitskaart
 • de bewijzen van uw inkomsten, onder meer: het laatste aanslagbiljet van de belastingen, bewijzen van actuele inkomsten, overzicht van de spaargelden (aanvrager + personen met wie hij samenwoont)

Bedrag

Leefloonbedragen (op 1/6/2016)

 • Categorie 1: samenwonende persoon 578,27 euro/maand 
 • Categorie 2: alleenstaande persoon 867,40 euro/maand 
 • Categorie 3: persoon met gezinslast (minstens één minderjarig ongehuwd kind) 1.156,53 euro/maand 

Openingsuren & contact

OCMW - Sociale dienst

adres
OostCampus (loket 3), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 960
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP