Leefloon

Mensen zonder inkomen (niet uit tewerkstelling, niet via een uitkering) en werk kunnen onder bepaalde voorwaarden een leefloon ontvangen.Het 'recht op maatschappelijke integratie' (RMI) verving in 2002 de bestaansminimumwet. Het 'leefloon' werd slechts één van de vormen van maatschappelijke integratie, naast 'tewerkstelling' of een 'individueel integratieproject'. De RMI-wet geeft bijzondere aandacht aan wie jonger is dan 25 jaar.

Het recht op maatschappelijke integratie kan toegekend worden in de volgende vormen:

 • een tewerkstelling
 • een individueel integratieproject
 • een leefloon (in afwachting van een tewerkstelling of tijdens het individueel integratieproject).

Meer info

Personen die het leefloon ontvangen, hebben ook recht op:

 • vrijstelling belasting oppervlaktewateren;
 • sociaal maximumtarief elektriciteit en aardgas;
 • verminderingskaart Belgacom en/of sociaal tarief andere telefoonmaatschappijen;
 • sociaal abonnement 'De Lijn'
 • verhoogde tussenkomst in het kader van de ziekteverzekering (na 3 maanden recht)

Voorwaarden

Om recht te hebben op leefloon moet u voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals:

 • in België verblijven;
 • meerderjarig zijn, of ontvoogd door huwelijk, of een kind ten laste hebben;
 • van Belgische nationaliteit zijn, ofwel vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister, ofwel erkend vluchteling, ofwel erkend zijn als staatsloze;
 • geen inkomen hebben (of slechts een inkomen lager dan het leefloon);
 • werkbereid zijn, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet kan;
 • gebruik maken van andere rechten op uitkeringen (sociale zekerheid, onderhoudverplichtingen).

Procedure

Contact opnemen met het OCMW, telefonisch of ter plaatse, om een afspraak te maken voor een eerste gesprek.

Wat meebrengen

 • uw identiteitskaart
 • de bewijzen van uw inkomsten, onder meer: het laatste aanslagbiljet van de belastingen, bewijzen van actuele inkomsten, overzicht van de spaargelden (aanvrager + personen met wie hij samenwoont)

Bedrag

Leefloonbedragen (op 1/6/2016)

 • Categorie 1: samenwonende persoon 578,27 euro/maand 
 • Categorie 2: alleenstaande persoon 867,40 euro/maand 
 • Categorie 3: persoon met gezinslast (minstens één minderjarig ongehuwd kind) 1.156,53 euro/maand 

Openingsuren & contact

OCMW - Sociale dienst

adres
OostCampus (loket 3), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 960
e-mail
Vandaag open van 8.30 - 12.30 uur
Morgen open van 8.30 - 12.30 uur
LCP