Picknicken op openbaar domein

Picknicken in openbare parken/bossen en speelterreinen is slechts toegelaten op de daartoe aangeduide, bestemde plaatsen. Picknicken midden op straat is logischerwijze ook niet toegelaten (belemmering van het verkeer tot gevolg – wegcode). Iemand die zijn boterhammen op straat opeet, zal natuurlijk geen boete worden opgelegd. Slechts wanneer picknicken of drankverbruik de spuigaten uitloopt (achtergebleven etensresten, verstoring openbare orde, belemmering verkeer,…) kan er een sanctie volgen.

Openingsuren & contact

LCP