Opvang thuis

PWA voor scholen, vzw's en niet-commerciële instellingen

Werkzoekenden kunnen PWA - activiteiten verrichten bij scholen, vzw's en andere niet-commerciële instellingen: taken die door hun aard, hun omvang of hun occasioneel karakter gewoonlijk door vrijwilligers verricht worden.

Bvb. hulp bij voor- en naschoolse kinderopvang, Hulp bij middagtoezicht

Meer info

PWA (Plaatselijk Werkgelegenheids Agentschap), t.a.v. Ilse Denolf

Koning Albert I-laan 1/2
8200 Brugge         
tel 050 440 426
ilse.denolf@vdab.be

Openingsuren:

  • maandag t.e.m. vrijdag: 8.30-12.30 uur
  • in de namiddag: op afspraak

PWA-beambte: Ilse Denolf

Procedure

Aanvraag op kantoor tijdens de openingsuren of op afspraak, telefonisch, of via e-mail.

Openingsuren & contact

LCP