Kobalt

Kobalt biedt ondersteuning om thuis wonen mogelijk te houden.

Heb je nu of in de toekomst extra hulp nodig om thuis te blijven wonen?
Kobalt denkt samen met jou na over de toekomst en zoekt de noodzakelijke ondersteuning.

Kobalt brengt samen de situatie in kaart:

  • Wie vraagt wat?
  • Wie wil/kan welke zorg op zich nemen?
  • Kunnen we extra diensten inschakelen?
  • Hoe zien jij en de mantelzorger(s) de thuiszorg nu en in de toekomst?
  • ...

Je zoekt samen met Kobalt naar ondersteuningsformules zodat je, ondanks beperkingen, zo lang mogelijk thuis(vervangend) kan wonen.

Daarna zal Kobalt contact houden met jou en de relevante betrokkenen om de thuiszorg verder op te volgen.

Meer info

Kobalt
Rollebaanstraat 10 A
8730 Beernem
0497 03 65 88
info@kobaltzp3.be
www.kobaltzp3.be 

Bedrag

Deze hulp is gratis

Openingsuren & contact

LCP