Algemene info over vrijwilligerswerk

Meer info

Wat is vrijwilligerswerk?               

Vrijwilligerswerk is 'iets voor een ander doen'. Voorwaarde is wel dat je niet verplicht bent om het te doen en dat je niet vergoed wordt voor je prestaties.
Het kan gaan om vrijwilligerswerk voor een privé-persoon (een vriendendienst) maar ook om vrijwillige arbeid voor een organisatie (bv. vzw’s, culturele centra, openbare diensten, jeugdhuizen, …).

Wie mag vrijwilligerswerk doen?

Vanaf 16 jaar (of het jaar waarin je 16 wordt) mag je jezelf inzetten voor iets wat jij de moeite waard vindt. Verder moet je uit de Europese Unie komen of een geldige verblijfsvergunning kunnen voorleggen.

Kan vrijwilligerswerk gecombineerd worden  met een uitkering?

In de meeste gevallen kan dat.

a)    Ben je bruggepensioneerde of werkloze? Dan moet je jouw vrijwilligerswerk melden bij de RVA. Je vult daarvoor formulier C45B in (te verkrijgen via de RVA )Dat formulier moet je afgeven bij de vakbond of de hulpkas. De RVA heeft dan 12 dagen tijd om te reageren. Krijg je geen bericht of een goedkeuring, dan kan je verder doen met je vrijwilligerswerk. Als de RVA je vrijwilligerswerk weigert of beperkt, dan moet je meteen stoppen of je taken aanpassen.
link RVA: http://www.rva.be

b)    Als je een leefloon krijgt van het OCMW, dan volstaat het om af te spreken met je dossierbeheerder. Als deze akkoord is met het vrijwilligerswerk dat je wilt opnemen, dan kan je er zonder zorgen aan beginnen.

c)     Ook als je een uitkering krijgt van de mutualiteit kan je vrijwilligerswerk doen. Dan moet de adviserend geneesheer (verbonden aan je mutualiteit) wel akkoord zijn. Hij/ zij zal nakijken of het werk dat je als vrijwilliger gaat opnemen je gezondheid niet (verder) in gevaar brengt.

Mag een vrijwilliger een onkostenvergoeding ontvangen?

Je hebt geen recht op een vergoeding, de keuze voor het aanbieden van een vergoeding ligt volledig bij de organisatie. Je prestaties kunnen bovendien nooit vergoed worden. Als vrijwilliger kan je enkel een vergoeding ontvangen voor (eventuele) kosten die je maakt. Daarom hoef je dit dus ook niet aan te geven aan de belastingen. Er zijn twee systemen van kostenvergoeding:
 
1) een reële kostenvergoeding: een volledige terugbetaling van de kosten die u maakt 
2) een forfaitaire kostenvergoeding: u ontvangt een vaste dagvergoeding
    De forfaitaire kostenvergoeding voor 2013  is beperkt tot:

-          maximaal 32,71 euro per dag

-          maximum 1.308,38 euro per jaar  .

Een reële en forfaitaire kostenvergoeding mag u niet combineren. Hierop geldt één uitzondering: een forfaitaire kostenvergoeding kunt u combineren met een terugbetaling van de reële vervoerskosten. De terug te betalen vervoerskosten zijn dan beperkt tot maximum 2.000 kilometer per jaar en per vrijwilliger.

Wordt een  vrijwilliger verzekerd?

Je bent als vrijwilliger verzekerd voor Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA). Als je een fout maakt en daardoor iets of iemand schade toebrengt, dan moet de verzekering van de organisatie dat op zich nemen. De meeste vrijwilligersorganisaties voorzien ook een verzekering voor lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand. Maar daartoe zijn ze niet verplicht.

Openingsuren & contact

LCP