Voorstellen van inwoners aan de OCMW-raad

Iedere inwoner van de gemeente heeft het recht te verzoeken om voorstellen en vragen over belangrijke aangelegenheden van de beleidsvoering en dienstverlening van het OCMW op de agenda van de OCMW-raad te plaatsen en om die agendapunten te komen toelichten in de zitting van de OCMW-raad.

Voorwaarden

Het verzoek moet gesteund worden door ten minste 300 inwoners ouder dan 16 jaar.

Procedure

De initiatiefnemers maken een gemotiveerde nota, waarbij ze alle nuttige stukken voegen om de OCMW-raad in te lichten. Het verzoek wordt ingediend op een specifiek formulier dat u vanop de website kan downloaden (zie hieronder). Het verzoek bevat de naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats van iedereen die het verzoekschrift ondertekend heeft.

Het verzoek moet aangetekend verstuurd worden aan de OCMW-raad, OostCampus, Siemenslaan 1, 8020 Oostkamp. Het verzoek moet minstens 20 dagen voor de dag van de vergadering van de OCMW-raad bij het OCMW ingediend zijn om op de volgende zitting aan bod te kunnen komen.

De OCMW-raad beoordeelt of het verzoekschrift tot voorstellen of vragen voldoet aan de voorwaarden en doet vooraf uitspraak over zijn bevoegdheid.

Bedrag

Gratis

Digitaal loket

Openingsuren & contact

dienst Secretariaat

adres
OostCampus, Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 940
e-mail

Een afspraak maken kan telefonisch of via e-mail.

LCP