Agenda en (ontwerp)verslag van de OCMW-raad

raadzaal (grote weergave)

De OCMW-raad vergadert ten minste maandelijks en vaker indien nodig. De bijeenkomsten vinden in principe elke derde dinsdag van de maand plaats in de Raadzaal in OostCampus.

Vóór de bijeenkomst van de OCMW-raad worden volgende documenten opgemaakt en op de website gepubliceerd bij de betreffende zitting (klik hier om naar het overzicht van de zittingen te gaan):
- agenda met de datum en de locatie van de zitting en een overzicht van de agendapunten gebundeld per thema;
- beknopte toelichting per agendapunt van het openbare gedeelte van wat aan de OCMW-raad gevraagd wordt;
- ontwerpverslag met per agendapunt van het openbare gedeelte een voorgestelde beslissing.

Na de OCMW-raad wordt een lijst opgemaakt met alle genomen beslissingen, rekening houdend met de wet op de privacy. Uiterlijk 20 dagen na de zitting wordt de lijst bij de zitting op de website geplaatst in de kolom 'Verslag'. Dit bestand vervangt het ontwerpverslag.

Op de eerstvolgende OCMW-raad wordt aan de OCMW-raadsleden gevraagd om de ontwerpnotulen goed te keuren. De ontwerpnotulen bevatten de genomen beslissingen en de eventuele tussenkomsten van raadsleden over de agendapunten. Nadat de OCMW-raad de ontwerpnotulen goedkeurt, worden dit de definitieve notulen. Dit wordt opnieuw bij de zitting op de website geplaatst in de kolom 'Verslag'. Dit bestand vervangt de beknopte beslissingen.

De definitieve notulen worden in notulenboeken verzameld en in het Archief bewaard.

Meer info

U kan het openbare gedeelte van de OCMW-raad bijwonen.

Procedure

Iedereen die geïnteresseerd is in de agendapunten die tijdens de OCMW-raad besproken worden/werden, kan bovengenoemde documenten digitaal raadplegen en downloaden (klik hier om naar het overzicht van de zittingen te gaan).

U kan zich ook inschrijven op de mailinglist: http://www.oostkamp.be/nieuwsbrief. U ontvangt dan de gemeentelijke nieuwsbrief waarin u een link vindt naar deze documenten zodra ze beschikbaar zijn.

Bedrag

De documenten zijn gratis te bekijken op de website. Ook inschrijven op de gemeentelijke nieuwsbrief is gratis.

Openingsuren & contact

dienst Secretariaat

adres
OostCampus, Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 940
e-mail

Een afspraak maken kan telefonisch of via e-mail.

LCP