Aanvragen voor het bekomen/wijzigen van attest voor het houden van varkens

Een sanitair attest levert het bewijs dat voldaan is aan de sanitaire uitrustingsvoorwaarden voor het houden van varkens. Dit is een minimumuitrusting om een ernstige verspreiding van besmettelijke ziekten te voorkomen.

Meer info

Dierengezondheidszorg Vlaanderen: www.dgz.be

Procedure

De aanvraagformulieren kan u vinden in het Digitaal loket of kunnen aangevraagd worden bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), Koning Albert I-laan 122, 8200 Brugge (tel 050 303 711).

U dient de ingevulde formulieren in bij het loket Wonen en omgeving (loket 4 in OostCampus). De gemeente tekent de ingevulde formulieren voor ontvangst en stuurt de aanvraag door naar het FAVV.

Wat meebrengen

De ingevulde aanvraag voor het bekomen/wijzigen van een attest voor het houden van varkens.

Bedrag

Gratis

Openingsuren & contact

dienst Landbouw

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 860
e-mail
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP