Kids-ID

activatie kids-Id (grote weergave)

De Kids-ID is een elektronische identiteitskaart voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar. Kinderen hebben een Kids-ID nodig om naar het buitenland te reizen. De kids-ID is geldig binnen Europa en enkele niet-Europese landen. Deze ID-kaart is 3 jaar geldig.

Meer info

De Kids-ID is meer dan enkel een identiteitsbewijs >> registreer je Kids-ID op Halloouders.be

De kaart biedt kinderen een extra bescherming in noodgevallen. Op de Kids-ID staat een uniek telefoonnummer waarmee men iemand van de naaste verwanten van het kind automatisch kan bereiken. De ouders kunnen zelf een lijst met maximaal 7 telefoonnummers opgeven die via dit unieke nummer gecontacteerd kunnen worden. Indien geen van de personen opnemen, wordt de oproep automatisch doorgeschakeld naar Child Focus. Dit is het telefonische cascadesysteem ‘Hallo Ouders’.

Pas op: dit cascadesysteem werkt enkel indien je het systeem geactiveerd hebt. Activeren kan je online op de website van Hallo Ouders of telefonisch via 078 150 350 en aan de hand van de code die je thuis wordt toegestuurd na de aanvraag van de kids- ID.

Kinderen vanaf 6 jaar kunnen de kaart ook gebruiken om veilig te surfen en te chatten op het internet.

 • Vanaf 6 jaar krijgen kinderen een pincode. Zo kunnen ze zich online identificeren met hun Kids-ID.
 • Diverse beveiligingselementen maken de kaart moeilijk te vervalsen.
 • Het document bevat geen handtekeningcertificaat omdat kinderen onder de 12 jaar geen documenten mogen tekenen.

Procedure

 • De aanvraag van een Kids-ID gebeurt op initiatief van de ouder(s) of voogd die over het ouderlijk gezag beschikt en is enkel verplicht indien je met je kind naar het buitenland reist.
 • De aanvraag moet gebeuren door één van de ouders in aanwezigheid van het kind bij de gemeente waar het kind officieel staat ingeschreven.

Leveringstermijn:

 • Gewone aanvraag: 3 à 4 weken
 • Superspoedaanvraag: 2 werkdagen

Wat meebrengen

Aanvraag eerste Kids-ID

Bij vernieuwen van de bestaande Kids-ID

Afhalen nieuwe eID

 • Indien van toepassing: huidige Kids-ID of verliesattest indien ze verloren ging of gestolen werd (bijlage 12)
 • Pin- en pukcodes die je thuis ontving

Bedrag

 • Eerste aanvraag of hernieuwing bij verstrijken van de vervaldatum: gratis
 • Gewone aanvraag: 6,70 euro (bij verlies/diefstal of meer dan 6 maanden voor vervaldatum)
 • Superspoedaanvraag: 91,90 euro
 • Superspoedaanvraag met levering in Brussel: 124,20 euro

uitzonderingen

Kinderen die niet de Belgische nationaliteit hebben maar wiens ouders een wettig verblijf in België hebben, kunnen een kartonnen identiteitsbewijs voor kinderen aanvragen. Dit document is 2 jaar geldig.

Openingsuren & contact

dienst Burgerzaken-bevolking

adres
OostCampus (loket 0), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 890
e-mail
Vandaag open van 8.30 - 12.30 uur - 13.30 - 17 uur
Morgen open van 8.30 - 12.30 uur - 13.30 - 17 uur

Voor enkele producten moet je een afspraak maken:

 • Aanvragen van een (nieuwe) eID, Kids-ID, reispas of rijbewijs
 • Aangifte adreswijziging wanneer deze aangifte niet online kan gebeuren (vb. als een ouder voor het eerst verhuist met minderjarige kinderen)
 • Burgerlijke Stand
 • Vreemdelingen

Afspraak maken: tel 050 819 819 of burgerzaken@oostkamp.be – online

algemeen: BeleefOostkamp-cadeaubonnen, vuilniszakken, stickers 'geen reclamedrukwerk', verloren voorwerpen, opladen budgetmeter...

vrije tijd: tickets, reservaties zalen, inschrijvingen activiteiten, sport-je-fitkaarten, fiets- en wandelkaarten,...

burgerzaken-bevolking: identiteitskaarten, kids-ID's, rijbewijzen, reispassen, attesten, orgaandonatie, wettelijk samenwonen tussen 2 inwoners met Belgische nationaliteit...

LCP