Aanvragen en uitnodigingen aan het College van Burgemeester en Schepenen

Alle aanvragen en uitnodigingen aan de gemeente moeten aan het College van Burgemeester en Schepenen gericht worden.

Aanvragen

enkele voorbeelden:

  • vraag naar toelating voor het organiseren van een evenement, fuif, straatfeest, wielerwedstrijd en alles wat daarmee verband houdt
  • aanvraag van een tussenkomst in de receptiekosten voor een jubilerende vereniging
  • aanvraag van een bijzondere toelage naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van een vereniging
  • ...

Uitnodigingen

enkele voorbeelden:

  • uitnodiging opening nieuwe handelszaak in Oostkamp
  • uitnodiging voor een tentoonstelling
  • uitnodiging voor een benefietavond

Voorwaarden

De aanvraag moet tijdig gebeuren. Dit wil zeggen binnen een redelijke termijn (afhankelijk van de vraag en de omvang van het te organiseren evenement).

De uitnodiging moet tijdig bezorgd worden. Het College van Burgemeester en Schepenen komt 1 maal per week bijeen.

Procedure

U richt uw uitnodiging schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen (OostCampus, Siemenslaan 1, 8020 Oostkamp – cbs@oostkamp.be). Een aanvraag/evenement met betrekking tot één dienst wordt aangevraagd via het e-loket. Betreft het een aanvraag die zich richt tot verschillende diensten dan gebeurt de aanvraag via de web-shop. Het College van Burgemeester en Schepenen beslist collegiaal over de aanvragen en uitnodigingen.

Van zodra mogelijk ontvangt u een antwoord op uw aanvraag of uitnodiging.

Bedrag

De kostprijs/toelage is afhankelijk van de inhoud van de aanvraag.

Openingsuren & contact

dienst Secretariaat

adres
OostCampus, Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 940
e-mail

Een afspraak maken kan telefonisch of via e-mail.

LCP