gsm-straling: 5 weetjes

tekst: LOGO

Over straling van gsm’s en gsm-antennes verschijnen met de regelmaat van de klok wel berichten in de media (tv, kranten, radio, internet,…). De ene keer is het gevaarlijk, de andere keer weer niet. Het is daarom niet altijd gemakkelijk om te weten wat je er nu van moet denken. Daarom zetten we hierbij enkele weetjes op een rijtje.

Meer info

   1. Is gsm-straling gevaarlijk?

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid heeft de belangrijkste wetenschappelijke rapporten samengelegd en bestudeerd om te bekijken wat we nu weten. Hieruit blijkt dat wetenschappelijk onderzoek niet kan bewijzen dat de straling van toepassingen zoals gsm ongezond is. Verder onderzoek blijft wel nodig omdat het gebruik van gsm’s de laatste jaren enorm is toegenomen en kinderen op steeds jongere leeftijd een gsm gebruiken.

     2. Is gsm-straling van een gsm-toestel en van een gsm-antenne hetzelfde?

Ja, het is dezelfde soort straling. De hoeveelheid straling die je van een toestel ontvangt, is echter bij het bellen veel hoger dan die van een zendantenne omdat je je hoofd bij het bellen vlak tegen je toestel houdt. Omdat je dus net veel meer straling ontvangt bij het bellen dan van gsm-antennes, onderzoeken wetenschappers vooral het effect van gsm-toestellen op de gezondheid.

    3. Wat moet ik doen als ik me minder aan straling wil blootstellen?

Ruwweg komt enkele seconden bellen met je gsm overeen met een hele dag op 100 meter van een zendantenne staan. Je hebt je blootstelling aan elektromagnetische straling dus voor een stuk zelf in de hand. Wil je deze blootstelling laag houden, dan kan je rekening houden met volgende tips:

  • beperk je beltijd,
  • beperk het gebruik van gsm-toestellen door kinderen,
  • gebruik een oortje of de luidspreker,
  • stuur berichten in plaats van te bellen: je toestel moet minder informatie versturen en je houdt het toestel niet bij je hoofd,
  • bel bij voorkeur op plaatsen met goede ontvangst, anders moet je gsm veel meer ‘moeite doen’, dus meer stralen, en gaat je batterij ook minder lang mee.

Tot slot kan je je gezondheid ook sterk beschermen door nooit te gsm’en als je aan het rijden bent, dus ook niet om te sms’en of te mailen.

    4. Hoe kan ik te weten komen waar er allemaal zendantennes staan?

De Vlaamse overheid heeft een website waar je in het “antennekadaster” heel gemakkelijk kan zien waar de gsm-zendantennes staan. Via www.lne.be/zendantennes kan je ook meer info vinden over specifieke antennes in jouw buurt.

    5. Kan ik laten meten of de gsm-mast in mijn buurt niet te veel straalt in mijn woning?

De Afdeling Milieu-inspectie meet de elektromagnetische straling van vast opgestelde zendantennes zoals gsm-antennes om te controleren of de norm gerespecteerd wordt. Ze meten dan de straling van onder andere gsm, radio en tv-signalen. Als het nodig is, kunnen ze ook de norm per gsm-antenne controleren.

Ligt je woning op meer dan 150 meter van een gsm-zendantenne, dan is het niet nodig om een meting uit te voeren om de norm te controleren. Berekeningen en metingen tonen aan dat vanaf 150 meter van een gsm-zendantenne de norm niet meer overschreden kan worden. De hoeveelheid straling vermindert namelijk heel snel met de afstand. Sta je 10 meter verder van een antenne, dan vermindert de straling met een factor 100. Vanaf 150 meter afstand is het daarom niet meer nodig om een meting uit te voeren.

Openingsuren & contact

LCP