Toelagereglement op de teruggave milieubelasting

De milieubelasting is verschuldigd op 1 januari van het aanslagjaar en is ondeelbaar. In bepaalde gevallen, bv. bij overlijden van de enige ingeschrevene op het adres of bij verhuis naar een persoon of instelling op de gemeente die de milieubelasting betaalt, is het billijk om een teruggave van de milieubelasting voor de maanden waarvoor geen gebruik van de huisvuildienst wordt gemaakt, toe te kennen.

Meer info

Vastgesteld op de Gemeenteraad van 19 december 2019.

Gepubliceerd op 24 december 2019.

Openingsuren & contact

dienst Financieel Beheer

adres
OostCampus, Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 840
e-mail

Een afspraak maken kan telefonisch of via e-mail.

LCP