Integratietegemoetkoming voor personen met een handicap

De integratietegemoetkoming wordt toegekend als u vanwege een handicap bijkomende kosten heeft.

Meer info

Bij de berekening van de tegemoetkoming wordt rekening gehouden met uw eigen inkomsten en met de inkomsten van de persoon met wie u een huishouden vormt. Op de inkomsten worden er evenwel bepaalde vrijstellingen toegepast.

U ontvangt een maximumbedrag volgens de categorie waartoe u behoort, afhankelijk van de graad van zelfredzaamheid.

Men onderscheidt 5 categorieën :

 • categorie 1 (7-8 punten)
 • categorie 2 (9-11 punten)
 • categorie 3 (12-14 punten)
 • categorie 4 (15-16 punten)
 • categorie 5 (17-18 punten)

U kan de opvolging van uw dossier raadplegen via de website www.handiweb.be.

Daarvoor hebt u uw identiteitskaart (pincode) en kaartlezer nodig.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een handicap | Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel | tel 0800 987 99 | HandiN@minsoc.fed.be

Voorwaarden

 • u bent ouder dan 21 en jonger dan 65 jaar,
 • door een vermindering van de zelfredzaamheid heeft u bijkomende kosten om u in het maatschappelijk leven te integreren,
 • u bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister,uitzondering: onderdanen van de Europese Unie, vluchtelingen, staatlozen of onderdanen van een aantal landen waarmee een overeenkomst is afgesloten,
 • u verblijft permanent in België uitzondering: een verblijf in het buitenland van maximum 90 dagen (in één of meerdere keren) per kalenderjaar is toegestaan

Procedure

1. Persoonlijk aanvragen bij het gemeentebestuur - Sociale Dienst, ofwel door middel van een volmacht. Dit kan reeds één jaar voor de effectieve ingangsdatum, ten vroegste vanaf 20-jarige leeftijd.

2. De aanvraag wordt elektronisch doorgestuurd en rechtstreeks geregistreerd bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Bij een eerste aanvraag ontvangt u een vragenlijst m.b.t. het inkomen en medische formulieren die door een arts moeten te worden ingevuld. Deze documenten moet u binnen de maand terug sturen aan de Federale Overheidsdienst. Laat de medische formulieren het liefst door een huisarts invullen. Aangezien het even kan duren vooraleer u deze formulieren terugkrijgt, stuurt u de ingevulde "vragenlijst" zo snel mogelijk op. De medische formulieren kan u dan na ontvangst, afzonderlijk opsturen.

Wat meebrengen

 • identiteitskaart (volmacht indien u zich laat vertegenwoordigen)
 • kopie van de laatste berekening van de personenbelastingen van de aanvrager en zijn/haar partner
 • bankrekeningnummer

Bedrag

gratis

Openingsuren & contact

OCMW - Sociale dienst

adres
OostCampus (loket 3), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 960
e-mail
Vandaag open van 8.30 - 12.30 uur
Morgen open van 8.30 - 12.30 uur
LCP