Inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap

Deze tegemoetkoming wordt toegekend aan een persoon met een handicap van wie is vastgesteld dat zijn lichamelijke of psychische toestand zijn verdienvermogen heeft verminderd tot een derde of minder t.o.v. het inkomen van een persoon op de normale arbeidsmarkt.

Meer info

U kan de opvolging van uw dossier raadplegen via de website www.handiweb.be. Daarvoor hebt u uw identiteitskaart (pincode) en kaartlezer nodig.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een handicap | Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel | tel 0800 987 99 | HandiN@minsoc.fed.be

Voorwaarden

  • De tegemoetkoming wordt toegekend aan personen met een handicap ouder dan 21 jaar en jonger dan 65 jaar.
  • De aanvra(a)g(st)er moet in België gedomicilieerd zijn en er werkelijk verblijven en moet ook aan een aantal andere voorwaarden voldoen m.b.t. nationaliteit en inkomen. Op het inkomen worden evenwel enkele vrijstellingen toegestaan.
  • Ook de inkomsten van de persoon waarmee men een huishouden vormt, worden in aanmerking genomen.

Procedure

  • Persoonlijk aanvragen bij het gemeentebestuur - Sociale Dienst, ofwel door middel van een volmacht. Dit kan reeds één jaar voor de effectieve ingangsdatum, ten vroegste vanaf 20-jarige leeftijd.
  • De aanvraag wordt elektronisch doorgestuurd en rechtstreeks geregistreerd bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Bij een eerste aanvraag ontvangt u een vragenlijst m.b.t. het inkomen en medische formulieren die door een arts moeten worden ingevuld. Deze documenten moet u binnen de maand terug sturen aan de Federale Overheidsdienst. Laat de medische formulieren het liefst door een huisarts invullen. Aangezien het even kan duren vooraleer u deze formulieren terugkrijgt, stuurt u de ingevulde "vragenlijst" zo snel mogelijk op. De medische formulieren kan u dan na ontvangst, afzonderlijk opsturen.

Wat meebrengen

Identiteitskaart en eventueel een volmacht voor personen die zich niet zelf kunnen aanmelden.

Openingsuren & contact

OCMW - Sociale dienst

adres
OostCampus (loket 3), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 960
e-mail
Vandaag open van 8.30 - 12.30 uur
Morgen open van 8.30 - 12.30 uur
LCP