Inkomensgarantie voor ouderen

Een uitkering die financiële hulp biedt aan ouderen met onvoldoende middelen.

Meer info

Rijksdienst voor Pensioenen Contactcenter, Zuidertoren, 1060 Brussel

T 02 529 30 02 | info@sfpd.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen Kantoor Brugge, Torhoutsesteenweg 281, 8200 Sint-Andries-Brugge

T 050 40 62 60 | brugge@sfpd.fgov.be

Voorwaarden

  • de leeftijd voor mannen als voor vrouwen is 65 jaar.
  • de hoofdverblijfplaats is in België.
  • de uitkering is afhankelijk van de bestaansmiddelen van de aanvrager en/of van de personen waarmee hij dezelfde hoofdverblijfplaats deelt.

Procedure

U meldt zich persoonlijk of als gevolmachtigde aan in de Sociale Dienst. Dit kan ten vroegste één jaar vooraf en ten laatste in de loop van de maand voorafgaand aan de gekozen ingangsdatum. U krijgt nadien een brief met kennisgeving van de beslissing

Bij toekenning, vraagt men u een formulier terug te sturen of u al dan niet in het buitenland verblijft.

Wat meebrengen

Uw identiteitskaart en een volmacht indien de betrokkene niet zelf de aanvraag kan doen.

Bedrag

gratis

Openingsuren & contact

OCMW - Sociale dienst

adres
OostCampus (loket 3), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 960
e-mail
Vandaag open van 8.30 - 12.30 uur
Morgen open van 8.30 - 12.30 uur
LCP