Inkomensgarantie voor ouderen

Een uitkering die financiële hulp biedt aan ouderen met onvoldoende middelen.

Meer info

Rijksdienst voor Pensioenen Contactcenter, Zuidertoren, 1060 Brussel

T 02 529 30 02 | info@sfpd.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen Kantoor Brugge, Torhoutsesteenweg 281, 8200 Sint-Andries-Brugge

T 050 40 62 60 | brugge@sfpd.fgov.be

Voorwaarden

  • de leeftijd voor mannen als voor vrouwen is 65 jaar.
  • de hoofdverblijfplaats is in België.
  • de uitkering is afhankelijk van de bestaansmiddelen van de aanvrager en/of van de personen waarmee hij dezelfde hoofdverblijfplaats deelt.

Procedure

U meldt zich persoonlijk of als gevolmachtigde aan in de Sociale Dienst. Dit kan ten vroegste één jaar vooraf en ten laatste in de loop van de maand voorafgaand aan de gekozen ingangsdatum. U krijgt nadien een brief met kennisgeving van de beslissing

Bij toekenning, vraagt men u een formulier terug te sturen of u al dan niet in het buitenland verblijft.

Wat meebrengen

Uw identiteitskaart en een volmacht indien de betrokkene niet zelf de aanvraag kan doen.

Bedrag

gratis

Openingsuren & contact

OCMW - Sociale dienst

adres
OostCampus (loket 3), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 960
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP