Verzekering

Verzekering Lichamelijke ongevallen vrijwilligers

Verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid van het comité

Je kan bij het Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk terecht voor het afsluiten van een gratis verzekering voor Lichamelijke ongevallen vrijwilligers en Burgerlijke aansprakelijkheid van een vrijwilligersorganisatie naar aanleiding van de organisatie van activiteiten.

De polis burgerlijke aansprakelijkheid voorziet een verzekering voor de schade die ten te laste kan vallen van de plaatselijke buurtcomités. 

Wat valt binnen de verzekering?

Het gaat om materiële schade aan derden veroorzaakt door de organisatie en de aangestelde vrijwilligers tijdens de activiteit.

Voorbeeld:

  • Indien de tent van de organisatie schade veroorzaakt aan een geparkeerde auto, wordt de schade aan de auto vergoed, de schade aan de tent wordt niet vergoed, tenzij de tent via de huurovereenkomst is verzekerd.
  • Indien tijdens de activiteit schade wordt veroorzaakt aan eigen materiaal, zoals de muziekinstallatie of laptop wordt dit niet vergoed.

Hoe aanvragen?

Op basis van de gegevens uit het aanvraagformulier beslist de provincie of jouw organisatie al dan niet erkend wordt en dus gebruik kan maken van de verzekering. De organisaties die erkend worden, ontvangen een attest met erkenningsnummer en de nodige documenten om de te verzekeren activiteiten bij de verzekeringsmaatschappij aan te geven.

Een vrijwilligersorganisatie die gebruik wil maken van de verzekering vraagt eerst een erkenning aan bij het provinciaal steunpunt vrijwilligerswerk. Het formulier voor erkenning kan ingevuld worden via het Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk West-Vlaanderen of downloaden op www.west-vlaanderen.be/vrijwilligerswerk.

Praktisch

Werkgroep Mensen spreken Mensen

OostCampus

Siemenslaan 1, 8020 Oostkamp

tel.050 819 906
mensensprekenmensen@oostkamp.be visitekaartje
LCP