Muziek

fanfare (grote weergave)

Sabam EN Billijke vergoeding

Ben je van plan achtergrondmuziek te laten spelen, zorg dan dat je in regel bent met SABAM en de Billijke Vergoeding. Iedere organisator moet zelf instaan voor de administratieve en financiële regeling. De gemeente Oostkamp komt tussen met een financiële ondersteuning van maximum 50 euro per kalenderjaar en per organisator. De organisatoren sturen hiervoor de facturen van Sabam en de Billijke vergoeding op naar het College van Burgemeester en Schepenen, Kapellestraat 19 in Oostkamp.

In bijlage een tweetal voorbeelden met tarieven van SABAM.

Meer informatie over de billijke vergoeding, die naast SABAM moet betaald worden, vind je op volgend adres: http://www.ikgebruikmuziek.be/

Een harmonie/fanfare op je straat- of wijkfeest? Het kan!

Sinds maart 2007 is er de mogelijkheid om een Oostkampse harmonie/fanfare op je straatfeest te laten spelen. Dit idee is gelanceerd tijdens het jaarlijks overleg tussen de gemeente en de lokale muziekverenigingen.

Enerzijds kan een muzikaal intermezzo door een fanfare/harmonie een extra cachet geven aan een straatfeest en anderzijds biedt het de mogelijkheid aan de harmonieën om zich te profileren. Daarom steunt het College van Burgemeester en Schepen en de werkgroep Mensen spreken Mensen dit idee.

Wat biedt de gemeente?

Jaarlijks betaalt de gemeente tien optochten van fanfares/harmonieën voor een straat- of wijkfeest. De eerste tien aanvragen krijgen gratis een optreden van een Oostkampse harmonie. De aanvragen, volgend op deze tien, worden het jaar erop voorzien. Er moet minimum twee jaar tussen zijn vooraleer een wijk- of straatfeest voor een tweede keer gratis een lokale harmonie kan aanvragen.

De toekenning van welke fanfare voor welk feest, gebeurt door de gemeente.

De opdrachten worden zo verdeeld dat elke harmonie er jaarlijks ongeveer evenveel krijgt.

Wat moet je doen?

Bij de aanvraag voor het organiseren van je straatfeest vermeld je dat je geïnteresseerd bent in een muziekvereniging.  Na het optreden bied je de muzikanten een consumptie aan. De gemeente betaalt dit terug aan de organisatoren.

De lokale fanfares/ harmonieën:

-    d' Echte Sloebers Oostkamp

-    Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Ruddervoorde

-    Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Steenbrugge

-    Koninklijke Harmonie De Eendracht Oostkamp

-    Koninklijke Harmonie Deugd Baart Vreugd Waardamme

-    Koninklijke Harmonie Vrij en Blij Oostkamp

Toelating vragen om elektronisch versterkte muziek te spelen

(= WETGEVING OP DE NIET-INGEDEELDE MUZIEKACTIVITEITEN - Besluit Vlaamse regering 12.01.1999)

Met niet ingedeelde muziekactiviteiten wordt bedoeld :

muziekactiviteiten in open lucht of in een inrichting waarvoor geen milieuvergunning vereist is (d.w.z. waar minder dan 12 dansactiviteiten per jaar/2 per maand doorgaan) ter gelegenheid van kermissen, carnavals, muziekfestivals, fuiven en andere bijzondere feesten en activiteiten. Deze muziekactiviteiten dienen ten laatste 21 dagen voor de activiteit gemeld te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen. Het College kan de toelating verlenen of weigeren of voorwaarden en/of geluidsnormen opleggen. Een niet vooraf gemelde muziekactiviteit kan zonder verhaal ter plaatse stopgezet worden.

Op www.oostkamp.be onder het e-loket vind je het formulier “afwijking geluid” waarmee je de toelating kan aanvragen. Meer informatie: gemeente Oostkamp, dienst Milieu, 050 819 860.

 

 

 

Praktisch

Werkgroep Mensen spreken Mensen

OostCampus

Siemenslaan 1, 8020 Oostkamp

tel.050 819 906
mensensprekenmensen@oostkamp.be visitekaartje
LCP