Informatie over ruimtelijke plannen

We hebben 2 types ruimtelijke plannen, namelijk het bijzonder plan van aanleg (BPA) en het gemeenteljik ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Bijzondere plannen van aanleg worden niet meer gemaakt. Deze worden vervangen door ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Een ruimtelijk uitvoeringsplan omvat voor een bepaald deel van het grondgebied of het gehele grondgebied een weergave van een aantal bestemmingszones met daaraan gekoppelde voorschriften.

Een verkaveling kan eigenlijk ook beschouwd worden als een ruimtelijk plan, maar is uiteraard veel kleinschaliger. Aan elk perceel zijn voorschriften gekoppeld. De verkavelingsvoorschriften hebben voorrang op de BPA- en/of RUP voorschriften.

De geldende plannen zijn ter inzage bij de dienst Ruimtelijke Ordening.

De procedure tot het opmaken van een RUP kan enkel opgestart worden door de gemeente in het kader van het algemeen belang. Dergelijke procedure is vrij tijdrovend. Er wordt alleszins een openbaar onderzoek georganiseerd.

Meer info

Dienst ruimtelijke ordening

ruimtelijkeordening@oostkamp.be

Voorwaarden

Iedereen kan de goedgekeurde plannen inkijken en er een uittreksel uit vragen.

Procedure

Uw vraag stellen aan het loket, via e-mail of telefonisch.

Wat meebrengen

Kennis over de ligging van het betrokken perceel

Bedrag

zie retributie op afgifte administratieve stukken

Openingsuren & contact

dienst Communicatie

adres
OostCampus, Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 820
e-mail

Een afspraak maken kan telefonisch of via e-mail.

LCP