Inburgeringstraject voor vreemdelingen

Wie als vreemdeling in België aankomt of hier al langer is maar van buitenlandse herkomst is, heeft het recht om een aantal inburgeringslessen te volgen. Het inburgeringstraject wordt gecoördineerd door het onthaalbureau inburgering.

De trajectbegeleid(st)er sluit bij aanvang een inburgeringscontract af met de inburgeraar. Als de lessen Nederlands en de cursus maatschappelijke oriëntatie op regelmatige basis gevolgd worden, ontvangt de inburgeraar een inburgeringsattest.

Meer info

Een deel van de inburgeraars is verplicht een inburgeringstraject te volgen. Wie verplicht is inburgering te volgen, krijgt een uitnodiging om naar het onthaalbureau te gaan. Wie dit niet doet, kan een boete krijgen.

Procedure

Aanmelden bij het onthaalbureau om een vormingsprogramma te volgen, bestaande uit lessen Nederlands, maatschappelijke oriëntatie en loopbaanoriëntatie

Onthaalbureau Inburgering West-Vlaanderen vestiging Brugge: Baron Ruzettelaan 27-29 8310 Brugge

Openingsuren & contact

dienst Burgerzaken-burgerlijke stand

adres
OostCampus (loket 2), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 890
e-mail

Voor vragen en/of een registratie van wijzigingen maak je een afspraak.

  • aangifte huwelijk,
  • aangifte geboorte,
  • erkenning voor de geboorte,
  • aangifte overlijden,
  • vragen over begraafplaatsen,
  • laatste wilsbeschikking,

Ook voor vreemdelingenzaken maak je een afspraak.

Een afspraak maken: tel 050 819 819 of burgerzaken@oostkamp.be – online

LCP