Vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed van kracht

De inventaris van het bouwkundig erfgoed is op 8 november 2012 vastgesteld door het agentschap Onroerend Erfgoed. Is je gebouw opgenomen in de vastgestelde inventaris? Dan is er een speciale regeling voor energieprestatie, functiewijziging, sloop en sociale huisvesting sinds 18 november 2012.

De vastgestelde inventaris is een overzichtslijst van gebouwen met erfgoedwaarde per gemeente. Deze lijst wordt jaarlijks aangepast en gepubliceerd door het agentschap Onroerend Erfgoed.

Omdat bouwkundig erfgoed kan veranderen, werken we samen met steden en gemeenten om de meest actuele administratieve gegevens te verzekeren. Hun meldingen van sloop en zware verbouwingen heeft geleid tot het schrappen van 668 relicten uit de vastgestelde lijst. De herinventarisatieprojecten in De Haan, Dilbeek en Antwerpen zorgden voor een grote aanvulling. Ook in andere gemeenten werden interessante panden toegevoegd, op aanvraag van erfgoedverenigingen, lokale overheden of geïnteresseerde particulieren. In vergelijking met de vastgestelde lijst van 9 november 2011 werden 1249 relicten en 14 bouwkundige gehelen toegevoegd. In totaal gaat het nu om 72 814 bouwkundige relicten en 160 bouwkundige gehelen.

Wil je weten of je hoeve, loft of arbeidershuisje is opgenomen?

Raadpleeg dan de lijst van 8 november 2012 op de volgende pagina: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/rechtsgevolgen.

Als je gebouw is opgenomen, gelden vier uitzonderingsmaatregelen:

  1. Afwijking van de normen rond energieprestatie en binnenklimaat is mogelijk om de erfgoedwaarde van het pand in stand te houden.
  2. Zonevreemde gebouwen krijgen gemakkelijker een nieuwe functie.
  3. Een gemeente neemt pas een beslissing over de sloop van een gebouw uit de vastgestelde inventaris nadat zij advies heeft gevraagd over de erfgoedwaarden van het gebouw.
  4. Bij gebouwen in de inventaris wordt sociale huisvesting door renovatie gestimuleerd.

Openingsuren & contact

dienst Ruimtelijke Ordening

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 850
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP