Vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed van kracht

De inventaris van het bouwkundig erfgoed is op 8 november 2012 vastgesteld door het agentschap Onroerend Erfgoed. Is je gebouw opgenomen in de vastgestelde inventaris? Dan is er een speciale regeling voor energieprestatie, functiewijziging, sloop en sociale huisvesting sinds 18 november 2012.

De vastgestelde inventaris is een overzichtslijst van gebouwen met erfgoedwaarde per gemeente. Deze lijst wordt jaarlijks aangepast en gepubliceerd door het agentschap Onroerend Erfgoed.

Omdat bouwkundig erfgoed kan veranderen, werken we samen met steden en gemeenten om de meest actuele administratieve gegevens te verzekeren. Hun meldingen van sloop en zware verbouwingen heeft geleid tot het schrappen van 668 relicten uit de vastgestelde lijst. De herinventarisatieprojecten in De Haan, Dilbeek en Antwerpen zorgden voor een grote aanvulling. Ook in andere gemeenten werden interessante panden toegevoegd, op aanvraag van erfgoedverenigingen, lokale overheden of geïnteresseerde particulieren. In vergelijking met de vastgestelde lijst van 9 november 2011 werden 1249 relicten en 14 bouwkundige gehelen toegevoegd. In totaal gaat het nu om 72 814 bouwkundige relicten en 160 bouwkundige gehelen.

Wil je weten of je hoeve, loft of arbeidershuisje is opgenomen?

Raadpleeg dan de lijst van 8 november 2012 op de volgende pagina: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/rechtsgevolgen.

Als je gebouw is opgenomen, gelden vier uitzonderingsmaatregelen:

  1. Afwijking van de normen rond energieprestatie en binnenklimaat is mogelijk om de erfgoedwaarde van het pand in stand te houden.
  2. Zonevreemde gebouwen krijgen gemakkelijker een nieuwe functie.
  3. Een gemeente neemt pas een beslissing over de sloop van een gebouw uit de vastgestelde inventaris nadat zij advies heeft gevraagd over de erfgoedwaarden van het gebouw.
  4. Bij gebouwen in de inventaris wordt sociale huisvesting door renovatie gestimuleerd.

Openingsuren & contact

dienst Ruimtelijke Ordening

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 850
e-mail

Openingsuren van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdagnamiddag van 13.30 tot 19 uur.

Voor de volgende specifieke zaken is het aangeraden een afspraak te maken:

  • vragen m.b.t. masterplannen, nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen, ruimtelijke visie, structuurplannen;
  • bespreking voorontwerpen van verkavelingen en/of groepswoningbouwprojecten, wijzigingen bestaande verkavelingen, splitsen van gronden;
  • vragen m.b.t. ingedeelde inrichtingen en/of activiteiten, landbouw, milieu;
  • vragen m.b.t. grotere bouwprojecten, ver- her- of nieuwbouw van bedrijven of meergezinswoningen.

Afspraak maken: 050 819 850 of ruimtelijkeordening@oostkamp.be - online

LCP