RUP Waardamme centrum

 • Zone 1: Centrumzone met gesloten karakter
 • Zone 2: Centrumzone
 • Zone 3: Woonzone met residentieel karakter
 • Zone 4: Openbaar domein
 • Zone 5: Zone voor ambachtelijke bedrijvigheid
 • Zone 6: Zone voor agrarisch gebied
 • Zone 7: Natuurgebied
 • Zone 8: Open oppervlaktewater Rivierbeek - Velddambeek - Oude Regenbeek
 • Zone 9: Zone voor lijninfrastructuur N50 Kortrijksestraat
 • Zone 10: Zone voor gemeenschapsvoorziening
 • Zone 11: Wisselbestemming centrumzone / zone voor gemeenschapsvoorziening
 • Zone 12: Zone voor gemeenschapsvoorziening met nabestemming residentieel woongebied

 

Openingsuren & contact

dienst Ruimtelijke Ordening

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 850
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP