RUP Waardamme centrum

 • Zone 1: Centrumzone met gesloten karakter
 • Zone 2: Centrumzone
 • Zone 3: Woonzone met residentieel karakter
 • Zone 4: Openbaar domein
 • Zone 5: Zone voor ambachtelijke bedrijvigheid
 • Zone 6: Zone voor agrarisch gebied
 • Zone 7: Natuurgebied
 • Zone 8: Open oppervlaktewater Rivierbeek - Velddambeek - Oude Regenbeek
 • Zone 9: Zone voor lijninfrastructuur N50 Kortrijksestraat
 • Zone 10: Zone voor gemeenschapsvoorziening
 • Zone 11: Wisselbestemming centrumzone / zone voor gemeenschapsvoorziening
 • Zone 12: Zone voor gemeenschapsvoorziening met nabestemming residentieel woongebied

 

Openingsuren & contact

dienst Ruimtelijke Ordening

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 850
e-mail

Openingsuren van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdagnamiddag van 13.30 tot 19 uur.

Voor de volgende specifieke zaken is het aangeraden een afspraak te maken:

 • vragen m.b.t. masterplannen, nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen, ruimtelijke visie, structuurplannen;
 • bespreking voorontwerpen van verkavelingen en/of groepswoningbouwprojecten, wijzigingen bestaande verkavelingen, splitsen van gronden;
 • vragen m.b.t. ingedeelde inrichtingen en/of activiteiten, landbouw, milieu;
 • vragen m.b.t. grotere bouwprojecten, ver- her- of nieuwbouw van bedrijven of meergezinswoningen.

Afspraak maken: 050 819 850 of ruimtelijkeordening@oostkamp.be - online

LCP