Aanvraag naturalisatie

Een vreemdeling die in België verblijft, kan de Belgische nationaliteit aanvragen via naturalisatie. Naturalisatie is een procedure voor de Kamer van Volksvertegewoordigers. Sinds 1 januari 2013 zijn er maar een beperkt aantal categorieën van mensen die voor naturalisatie in aanmerking komen.

  • personen met onbeperkt verblijf die t.a.v. België buitengewone verdiensten kunnen bewijzen op het wetenschappelijk, sportief of cultureel vlak en daardoor een bijzondere bijdrage kunnen leveren voor de internationale uitstraling van België en die kunnen bewijzen dat ze zo goed als onmogelijk de Belgische nationaliteit door verklaring kunnen krijgen.
  • personen die gerechtelijk staatsloos zijn verklaard en onafgebroken sedert ten minste 2 jaar in België onder dekking van een wettelijk verblijf verblijven.

Procedure

Het naturalisatieformulier afhalen in de dienst Burgerzaken.

Je moet het naturalisatieformulier zelf invullen en opsturen. Enige tijd nadien krijg je een ontvangstmelding met daarop het nummer van je naturalisatieformulier. Dit nummer moet je goed bijhouden en heeft je nodig om de stand van je dossier te kunnen opvolgen.

Openingsuren & contact

dienst Burgerzaken-burgerlijke stand

adres
OostCampus (loket 2), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 890
e-mail

Voor vragen en/of een registratie van wijzigingen maak je een afspraak.

  • aangifte huwelijk,
  • aangifte geboorte,
  • erkenning voor de geboorte,
  • aangifte overlijden,
  • vragen over begraafplaatsen,
  • laatste wilsbeschikking,

Ook voor vreemdelingenzaken maak je een afspraak.

Een afspraak maken: tel 050 819 819 of burgerzaken@oostkamp.be – online

LCP