Toelagereglement op herbruikbare luiers, op herbruikbaar incontinentiemateriaal en tussenkomst onder de vorm van gratis restafvalzakken om medische redenen

Een aantal gezinnen op de gemeente heeft te maken met een sterke toename van het restafval ten gevolge van de medische situatie van een gezinslid met stoma, met incontinentie … We willen deze gezinnen financieel ondersteunen door hen een gratis hoeveelheid restafvalzakken ter beschikking te stellen.

We willen ook gezinnen die bewust inzetten op het beperken van afval door gebruik te maken van herbruikbare luiers en herbruikbaar incontinentiemateriaal aanmoedigen door het toekennen van een financiële tussenkomst bij de aankoop of huur van dergelijk materiaal.

Voorwaarden

De premie voor herbruikbaar incontinentiemateriaal

 • kan eenmaal per 5 jaar per inwoner van Oostkamp aangevraagd worden
 • vanaf de leeftijd van 5 jaar
 • mits voorlegging van de originele aankoop- of huurfacturen
 • Deze premie is niet combineerbaar met de 20 gratis kleine restafvalzakken die het bestuur voorziet voor mensen die thuis worden verzorgd en die om medische redenen extra restafvalzakken nodig hebben zoals o.a. voor stomapatiënten, dialysepatiënten, incontinente personen … Hiervoor is jaarlijks een doktersattest nodig. 

De premie voor herbruikbare luiers

 • kan eenmaal aangevraagd worden per kind jonger dan 3 jaar op 1 januari van dat jaar
 • wonend in Oostkamp
 • mits voorlegging van de originele aankoop- of huurfacturen

Procedure

Je kan de huisvuilzakken afhalen in het Onthaal in OostCampus mits voorlegging van medisch attest.

De premie kan aangevraagd worden via het formulier in het e-loket.

Wat meebrengen

Een medisch attest.

Bedrag

De premie bedraagt 50% van de investering, met een maximale toelage van 150 euro.

Regelgeving

Vastgesteld op de Gemeenteraad van 23 april 2020.

Gepubliceerd op 24 april 2020.

Digitaal loket

Openingsuren & contact

Onthaal OostCampus

adres
OostCampus (loket 0), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 819
fax
050 552 408
e-mail
Vandaag open van 9 - 12 uur

Voor enkele producten moet je een afspraak maken:

 • Aanvragen van een (nieuwe) eID, Kids-ID, reispas of rijbewijs
 • Aangifte adreswijziging wanneer deze aangifte niet online kan gebeuren (vb. als een ouder voor het eerst verhuist met minderjarige kinderen)
 • Burgerlijke Stand
 • Vreemdelingen

Afspraak maken: tel 050 819 819 of burgerzaken@oostkamp.be – online

algemeen: BeleefOostkamp-cadeaubonnen, vuilniszakken, stickers 'geen reclamedrukwerk', verloren voorwerpen, opladen budgetmeter...

vrije tijd: tickets, reservaties zalen, inschrijvingen activiteiten, sport-je-fitkaarten, fiets- en wandelkaarten,...

burgerzaken-bevolking: identiteitskaarten, kids-ID's, rijbewijzen, reispassen, attesten, orgaandonatie, wettelijk samenwonen tussen 2 inwoners met Belgische nationaliteit...

LCP