Grafconcessies

Bij een overlijden van een persoon kan de familie een overeenkomst sluiten met het gemeentebestuur omtrent het soort graf en de duurtijd. Daarmee huren zij als het ware voor 25 jaar een stukje grond op een begraafplaats om als rustplaats te dienen voor hun dierbare. De kostprijs van de concessie is afhankelijk van het type concessie, het aantal personen waarover de concessie spreekt en of de overledene ook een inwoner van Oostkamp was of niet. Om de concessie af te sluiten, vul je het concessieformulier in dat je van de begrafenisondernemer zal ontvangen.

Procedure

Einde concessie

Eén jaar voor de concessie eindigt, worden de nabestaanden hieraan herinnerd. In Oostkamp gebeurt dit op 2 manieren:

 • Het persoonlijk aanschrijven van de oorspronkelijke concessiehouder of een nabestaande.
 • Een bekendmaking van het einde van de looptijd van de concessie an de betrokken graven zelf en via een lijst aan de ingang van de begraafplaats.

Wie kiest voor een hernieuwing kan kiezen voor een nieuwe concessieperiode van 10 of 25 jaar. Wanneer de concessie niet hernieuwd wordt of uitdrukkelijk beëindigd wordt, dan zorgt de gemeente voor het stapsgewijs opruimen van het graf.

Bedrag

Aard

Aantal

CONCESSIE

25 jaar

HERNIEUWING

10 jaar

HERNIEUWING

25 jaar

(Urnen)zandgraf

1 persoon

2 personen

375

475

150

190

375

475

Grafkelder

1 persoon

2 personen

3 personen

4 personen

1.150

1.250

1.925

2.025

250

290

350

390

625

725

875

975

Columbarium

1 persoon

2 personen

3 personen

4 personen

500

600

625

725

 

170

210

190

230

 

425

525

475

575

 

Urnenkelder

1 persoon

2 personen

3 personen

4 personen

 

600

700

825

925

 

190

230

230

270

 

475

575

575

675

 

Naamplaat

herdenkingszuil      

 

75

30

75

Voor niet-inwoners moeten bovenstaande prijzen worden verdubbeld.

Voor de toepassing van dit reglement wordt als inwoner beschouwd

 1. De persoon die op het ogenblik van zijn overlijden in de bevolkingsregisters is ingeschreven.

 2. De persoon die sinds minder dan vijf jaar de gemeente heeft verlaten.

 3. De persoon die meer dan 40 jaar in de gemeente gewoond heeft.

Digitaal loket

Openingsuren & contact

dienst Burgerzaken-burgerlijke stand

adres
OostCampus (loket 2), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 890
e-mail

Voor vragen en/of een registratie van wijzigingen maak je een afspraak.

 • aangifte huwelijk,
 • aangifte geboorte,
 • erkenning voor de geboorte,
 • aangifte overlijden,
 • vragen over begraafplaatsen,
 • laatste wilsbeschikking,

Ook voor vreemdelingenzaken maak je een afspraak.

Een afspraak maken: tel 050 819 819 of burgerzaken@oostkamp.be – online

LCP