Grafconcessies

Bij een overlijden van een persoon kan de familie een overeenkomst sluiten met het gemeentebestuur omtrent het soort graf en de duurtijd.

Procedure

Een concessieformulier ondertekenen bij de begrafenisondernemer en aanduiden welk soort graf, de kostprijs en de duurtijd.

Bedrag

Aard

Aantal

CONCESSIE

25 jaar

HERNIEUWING

10 jaar

HERNIEUWING

25 jaar

(Urnen)zandgraf

1 persoon

2 personen

 

375

475

 

150

190

 

375

475

 

Grafkelder

1 persoon

2 personen

3 personen

4 personen

 

1.150

1.250

1.925

2.025

250

290

350

390

625

725

875

975

Columbarium

1 persoon

2 personen

3 personen

4 personen

 

500

600

625

725

 

170

210

190

230

 

425

525

475

575

 

Urnenkelder

1 persoon

2 personen

3 personen

4 personen

 

600

700

825

925

 

190

230

230

270

 

475

575

575

675

 

Naamplaat

herdenkingszuil      

 

75

30

75

 

Voor niet-inwoners moeten bovenstaande prijzen worden verdubbeld.

Voor de toepassing van dit reglement wordt als inwoner beschouwd

  1. De persoon die op het ogenblik van zijn overlijden in de bevolkingsregisters is ingeschreven.

  2. De persoon die sinds minder dan vijf jaar de gemeente heeft verlaten.

  3. De persoon die meer dan 40 jaar in de gemeente gewoond heeft.

Digitaal loket

Openingsuren & contact

dienst Burgerzaken-burgerlijke stand

adres
OostCampus (loket 2), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 890
e-mail

Voor vragen en/of een registratie van wijzigingen maak je een afspraak.

  • aangifte huwelijk,
  • aangifte geboorte,
  • erkenning voor de geboorte,
  • aangifte overlijden,
  • vragen over begraafplaatsen,
  • laatste wilsbeschikking,

Ook voor vreemdelingenzaken maak je een afspraak.

Een afspraak maken: tel 050 819 819 of burgerzaken@oostkamp.be – online

LCP