Mijn verbouwlening

Mijn VerbouwLening vervangt sinds 1 september 2022 de Energielening (tot 15.000 euro voor een prioritaire doelgroep/klanten met exclusief nachttarief (open definitie)). Ook de Energielening+ (voor eigenaars die hun woning (open definitie) of appartement (open definitie) verwerven via erfenis of schenking) werd sinds 1 september 2022 vervangen door Mijn VerbouwLening.

Voor wie?

 1. Particuliere eigenaar-bewoners (open definitie) uit de laagste en middelste inkomenscategorie van Mijn VerbouwPremie
 2. Particuliere verhuurders
 3. Particulieren die een woning verwerven via erfenis of schenking
 4. Niet commerciële instellingen of coöperatieve vennootschappen (bijv. vzw’s)
 5. Verenigingen van mede-eigenaars

Voor wie niet?

 • Wie een renteloos renovatiekrediet (of rentesubsidie) of een Energielening+ heeft afgesloten, komt niet in aanmerking voor Mijn VerbouwLening.
 • Wie vanaf 1 januari 2023 een woning of een appartement aankoopt (of hiervoor vanaf 1 januari 2023 het hoofdkrediet aanvraagt bij zijn bank) met een slechte energieprestatie en dus in aanmerking kan komen voor een rentesubsidie (EPC-label E of F), komt niet in aanmerking voor Mijn VerbouwLening gedurende een periode van 10 jaar.
 • Deze groep kan wel het renteloos renovatiekrediet (rentesubsidie) afsluiten bij een kredietinstelling. Bij aankoop tot en met 31 december 2022, kunt u, na de ondertekening van de akte, wel kiezen voor Mijn VerbouwLening indien de woning een slechte energieprestatie heeft.
 • Gezinnen met uitsluitend nachttarief zijn geen aparte categorie binnen de doelgroep van de Mijn VerbouwLening. Enkel indien aan de overige voorwaarden (o.a. inkomen) is voldaan, kan een beroep op de Mijn VerbouwLening worden gedaan.
 • Indien de centrale voor krediet aan particulieren aangeeft dat er geen lening mag verstrekt worden, dan mag het Energiehuis dat ook niet doen

Voor welke werken?

 1. dakrenovatie (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. btw)
 2. buitenmuurrenovatie (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. btw)
 3. renovatie van vloeren en funderingen (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. btw)
 4. renovatie van ramen en deuren (glas en buitenschrijnwerk) (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. btw)
 5. binnenrenovatie (met een maximum factuurbedrag van 5.000 euro + btw)
 6. elektriciteit en sanitair (met een maximum factuurbedrag van 7.500 euro +btw)
 7. (hybride) warmtepomp (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. btw)
 8. warmtepompboiler (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. btw)
 9. zonneboiler (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. btw)
 10. condensatieketel op gas (enkel van toepassing voor verhuur via een sociaal verhuurkantoor en voor de laagste inkomenscategorie, beperkt tot bedrag op de factuur, incl. btw, aan te vragen tot 30-06-2026)
 11. Zonnepanelen(het volledige bedrag van de factuur, incl. btw komt in aanmerking).

Meer info

Ga naar de website van MijnVerbouwLening om alle voorwaarden en informatie te raadplegen.

Procedure

Je kan Mijn VerbouwLening aanvragen

 • vanaf 1 september 2022 tot eind 2026 (tot eind 2024 in geval van erfenis/schenking)
 • via het Energiehuis voor uw gemeente . Het Energiehuis kan je ook begeleiden tijdens het renovatieproces (advies, vergelijking van offertes, aanvraag van premies, financiering van uw project, ...).

Er kan slechts één Mijn Verbouwlening tegelijkertijd lopen op een onroerend goed (op te delen in maximaal 6 verschillende schijven). Dit betekent dat het ontleende bedrag niet meteen volledig opgenomen moet worden, u kunt dit in stukjes opnemen (bijvoorbeeld eerst dakrenovatie, dan zonnepanelen,… De uiterste opnamedatum van de lening bedraagt 36 maanden na de ondertekening van de leningsovereenkomst. Er kan voor hetzelfde onroerend goed wel een nieuwe verbouwlening toegekend worden, maar enkel op voorwaarde dat de eerste volledig werd terugbetaald. De opnameschijven mogen samen maximaal 60.000 euro bedragen, wederopname van afbetaalde sommen kan niet.

Bedrag

Het Energiehuis zal echter steeds op basis van uw individuele financiële situatie en terugbetalingscapaciteit moeten nagaan wat voor u haalbaar is inzake leningsbedrag en looptijd. Je kan Mijn VerbouwLening aanvragen
 • voor een bedrag van minimaal 1.250 euro tot maximaal 60.000 euro
 • met een afbetalingstermijn van maximaal 25 jaar.
 • Deze lening is renteloos (0% intrest), zolang de wettelijke rente onder 3% blijft. De algemene administratie van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën maakt in de maand januari de wettelijke rentevoet, die tijdens het lopende kalenderjaar van toepassing is, bekend in het Belgisch Staatsblad.
 • Op 1 september 2022 ligt de wettelijke rente onder 3%, en zal Mijn VerbouwLening dus renteloos worden aangeboden.
 • Als de wettelijke rente op jaarbasis stijgt boven 3%, dan zal de intrest voor Mijn VerbouwLeningen stijgen boven 0%. Deze rente wordt 1 keer per jaar aangepast. Dit is enkel van toepassing voor wie vanaf dan een Mijn VerbouwLening aanvraagt.
Het Energiehuis rekent geen dossierkosten aan voor het afsluiten van een Mijn VerbouwLening.

Wat meebrengen

Offertes worden gebruikt om de lening aan te vragen, facturen om de lening uit te betalen. Facturen mogen niet ouder zijn dan de aanvraagdatum van Mijn VerbouwLening. Er is een uitzondering (overgangsmaatregel) voor facturen vanaf 01/07/2022, die kunnen dienen om een lening aan te vragen op voorwaarde dat de lening aangevraagd wordt voor 01/11/2022.

Openingsuren & contact

OCMW - Sociale dienst

adres
OostCampus (loket 3), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 960
e-mail
Morgen open van 8.30 - 12.30 uur
LCP