Gemeentelijke volksraadpleging

De Gemeenteraad kan beslissen om de inwoners te raadplegen over een bepaald onderwerp. Dit kan ook op initiatief van de inwoners zelf. In dat geval moet het initiatief wel gesteund worden door minstens 3.000 inwoners.

Procedure

Algemene procedure


De gemeente organiseert de volksraadpleging volgens de voorwaarden en bepalingen van het Gemeentedecreet. De inwoners worden vooraf geïnformeerd over het onderwerp van de volksraadpleging.

De stemmen worden pas geteld als 3.000 mensen deelgenomen hebben. De uitslag van een volksraadpleging is niet bindend en dient voornamelijk als indicatie voor het standpunt van de inwoners.

Verdere voorwaarden en bepalingen over de uitvoering van de volksraadpleging kan u nalezen in Het Gemeentedecreet | Titel VI participatie van de burger | Hoofdstuk IV de gemeentelijke volksraadpleging.

 

Op initiatief van de inwoners


Een vraag voor een volksraadpleging op initiatief van de inwoners zelf kan, indien het initiatief gesteund wordt door minstens 3.000 inwoners (minstens 16 jaar en ingeschreven in het bevolkingsregister). Het onderwerp moet betrekking hebben op de bevoegdheden van Gemeenteraad of College van Burgemeester en Schepenen. Het verzoek moet worden ingediend op een specifiek formulier (zie hieronder).

Het verzoek bevat:

  • de vraag of vragen waarop de volksraadpleging betrekking heeft;
  • een gemotiveerde nota;
  • de naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats van iedereen die het verzoekschrift ondertekend heeft (minstens 3.000 16-plussers uit Oostkamp)
  • de naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats van de personen die het initiatief nemen voor de volksraadpleging (ouder dan 16 jaar en ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente).

Het verzoek wordt aangetekend verstuurd aan het College van Burgemeester en Schepenen, OostCampus, Siemenslaan 1, 8020 Oostkamp. De gemeente onderzoekt de handtekeningen.

Bedrag

Gratis

Digitaal loket

Openingsuren & contact

dienst Secretariaat

adres
OostCampus, Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 940
e-mail

Een afspraak maken kan telefonisch of via e-mail.

LCP