112 en 101 - alleen voor noodoproepen

Logo (grote weergave)

Stel: uw friteuse vat vuur, uw moeder valt van de trap of u ziet iemand inbreken in het huis van uw buurman. U belt een noodnummer omdat u dringend hulp nodig hebt van de brandweer, een medisch team of de politie. Een operator aan de andere kant van de lijn stelt u een aantal vragen, vertelt u wat u moet doen en verwittigt de nodige hulpdiensten om u te helpen.

Maar wat gebeurt er als u belt naar een noodnummer zonder dat u dringende hulp nodig hebt? Hoe vaak gebeurt dit? Wat zijn de gevolgen?

Noodnummers in België

In België zijn er twee belangrijke noodnummers voor dringende hulp:

 • 112 voor ambulance en brandweer
 • 101 voor politie

112 is bovendien het Europees noodnummer. Als u in Europa op reis bent, dan kan u 112 bellen voor zowel de brandweer, een medisch team als de politie.

Wat zegt u als u een noodnummer belt?

Als u een noodnummer moet bellen, bevindt u zicht meestal in een stressvolle situatie. Toch is het belangrijk dat u precieze en juiste informatie kunt meedelen aan de operator en dat u zijn vragen kunt beantwoorden. Dit wil de operator van u horen:

 • de juiste locatie
 • wat er gebeurd is
 • of er gewonden zijn
 • wie u bent

Wat is het verschil tussen een dringende en een niet-dringende oproep? Enkele voorbeelden.

U mag naar 112 of 101 bellen als u dringend de brandweer, een medisch team of de politie nodig hebt. Als het niet dringend is, belt u beter de lokale brandweer, uw huisarts (buiten de uren de wachtdienst van huisartsen) of de lokale politie.
Er zijn ook nog andere noodnummers voor specifieke problemen, zoals de zelfmoordlijn of het antigifcentrum.

 Wanneer mag u wel bellen?

 Wanneer mag u niet bellen?

 • Als een gebouw, bos of auto in brand staat.
 • In geval van een ernstig ongeval met gewonden of doden.
 • Wanneer u slachtoffer of getuige bent van een gevecht.
 • Als u iemand ziet inbreken in een huis. 
 • Om te kijken of 101 of 112 wel echt werkt.
 • Om een grap uit te halen.
 • Als u algemene informatie nodig hebt, zoals iemands telefoonnummer of adres.


Nog enkele tips:

 • Wacht rustig op antwoord. Haak niet in, want daardoor komt u opnieuw aan het begin van de wachtrij te staan.
 • Als u per ongeluk een noodnummer hebt gebeld, hang dan niet op, maar zeg de operator dat alles in orde is. Zo is de operator er zeker van dat er geen sprake is van een noodgeval.

Wat gebeurt er als u geen dringende hulp nodig hebt en u toch een noodnummer belt?

Mensen bellen om de meest uiteenlopende redenen naar een noodcentrale: omdat ze echt dringend hulp nodig hebben, maar ook om een taxi te bestellen of per ongeluk omdat het toetsenbord van iemands GSM niet geblokkeerd is. In België is meer dan één op vier oproepen naar een noodcentrale eigenlijk geen noodoproep.

Als u de hulpdiensten zonder geldige reden opbelt, kunnen de operatoren in de noodcentrales de oproepen van mensen die echt in nood zijn niet aannemen. Deze mensen moeten dus langer wachten op een antwoord en dus ook op de hulpdiensten. Daarom stellen personen die opzettelijk naar noodcentrales bellen voor de grap zich bloot aan gerechtelijke vervolging, wat kan leiden tot een strafrechtelijke veroordeling.

De federale overheidsdiensten Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid en de geïntegreerde politie lanceren dit jaar een informatiecampagne over het juiste gebruik van noodnummers.

Wilt u tijdig geholpen worden als het nodig is? Bel dan alleen naar 112 of 101 als u echt dringend hulp nodig hebt van de brandweer, een medisch team of de politie. Met andere woorden “Noodoproepen: geen gezever”.

Meer informatie? Surf naar www.sos112.be.

Openingsuren & contact

LCP