Principiële definitieve vaststelling gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Ventilus

Gepubliceerd op dinsdag 30 jan 2024 om 17:53 uur

Na de voorlopige vaststelling van het ontwerp van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Ventilus op 7 juli volgde het openbaar onderzoek tussen 29 augustus tot en met 27 oktober 2023.

Iedereen kreeg 60 dagen de tijd om te reageren op het ontwerp-GRUP. Het Departement Omgeving analyseerde en behandelde de verschillende bezwaarschriften en adviseerde richting Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering besliste daarop om het GRUP principieel goed te keuren.

De volgende stappen zijn een advies van de Raad van State en een definitieve vaststelling van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Nadien zal hoogspanningsnetbeheerder Elia, zoals de procedure voorschrijft, werken aan een milieueffectenrapportage en de omgevingsvergunningsaanvraag. 

Flankerend beleid

Elia en de Vlaamse Regering werkten intussen aan verschillende overeenkomsten inzake flankerend beleid. 

Zo werd het besliste verruimde compensatiebeleid in een overeenkomst gegoten, waarbij, bij een definitief uitvoerbare vergunning, onder andere omwonenden in de buurt van een nieuwe 380kV-luchtlijn of -hoogspanningsstation of -opstijgpunt recht hebben op een compensatie voor het waardeverlies van hun woning door de aanwezigheid van de hoogspanningsinfrastructuur. Meer info over het compensatiebeleid vind je via de website.

Elia engageert zich ook om een aantal 70kV en 150kV-luchtlijnen vervroegd af te breken en ondergronds te brengen in West-Vlaanderen:

        1.    Moeskroen – Zwevegem (nr. 70-527, IW304)
        2.    Koksijde – Noordschote tussen Noordschote en Wulpen (nr. 70-552, IW209)
        3.    Noordschote – Ieper (nr. 70-548, IW213)
        4.    Ieper – Bas-Warneton (nr. 70-548, IW210)
        5.    Bas-Warneton – Wevelgem (nr. 70-549, IW201)
        6.    St-Baafs-Vijve – Desselgem (nr. 70-522, IW303)
        7.    Deinze – St-Baafs-Vijve (nr. 70-537, IW305)
        8.    Pittem-Beveren tussen Muizelaar en Beveren (nr. 70-493 en 150-168, IW215)
        9.    Beveren-Rumbeke-Izegem (nr. 150-274 en 150-275, IW214 en IW316)
        10.   Izegem-Pittem (nr. 150-192, IW317 en IW215)

Daarnaast werd ook een overeenkomst inzake landschapsintegratie goedgekeurd. Om de visuele impact op de omgeving te beperken, neemt Elia maatregelen in het omliggende landschap. Deze maatregelen zijn vaak groenschermen, bomenrijen of houtkanten. Voor de inpassing van luchtlijnen in het landschap stelt Elia een landschapsexpert aan en in samenspraak met de lokale stakeholders wordt bepaald welke maatregelen er genomen worden. Elia voorziet daarvoor fondsen. Meer info over de landschapsintegratie vind je via de website.

Modelvliegclub Blériot langs de Reigatstraat te Lichtervelde (op de grens met Baliebrugge): De Vlaamse minister bevoegd voor Sport, zal samen met het Directoraat-Generaal van de Luchtvaart, Elia, de vliegclub Blériot en de lokale besturen een oplossing op maat uitwerken voor de vliegclub Blériot. Daarbij zullen ze nagaan hoe de oefenterreinen van de club kunnen aangepast worden, zodat er voldoende bruikbare oppervlakte is, rekening houdend met het tracé en de mastinplanting op projectniveau in het kader van de omgevingsvergunning en het op te maken project-MER.