Jan de Keyser

Foto Jan de Keyser (grote weergave)

Functies

 • burgemeester

 • Afgevaardigde Algemene Vergadering EthiasCo (AGB)

 • Afgevaardigde Algemene Vergadering Poolstok (AGB)

 • Afgevaardigde Algemene Vergadering VVSG

 • Lid Bestuur Oostkustpolder met raadgevende stem

 • Voorzitter Vast Bureau

 • plaatsvervangend lid beheerscomité en stuurgroep De Woonwinkel

 • Plaatsvervanger Algemene Vergadering EthiasCo (gemeente)

 • Plaatsvervanger Algemene Vergadering EthiasCo (OCMW)

 • Plaatsvervanger Algemene Vergadering Poolstok (gemeente)

 • Plaatsvervanger Algemene Vergadering Poolstok (OCMW)

 • Plaatsvervanger Algemene Vergadering Zefier

 • Voorzitter Directiecomité AGB-O

 • Afgevaardigde Algemene Vergadering Oostkustpolder

 • Lid raad van bestuur AGB-O

 • Lid Raad van Bestuur Imewo

 • Secretaris Algemene Vergadering Cowgom vzw

 • Secretaris Algemene Vergadering JOC ArtisJOC vzw

 • Secretaris Algemene Vergadering SPWOK vzw

 • Secretaris Algemene Vergadering Uitleendienst Feestmateriaal vzw

 • Secretaris Algemene Vergadering Verbroederingscomité vzw

 • Lid bestuurlijke commissie Krachtig(e) Besturen VVSG

 • Lid Regionaal Bestuurscomité West Imewo

 • Lid Raad van Bestuur Cowgom vzw

 • Lid Raad van Bestuur JOC ArtisjoC vzw

 • Lid Raad van Bestuur SPWOK vzw

 • Lid Raad van Bestuur Uitleendienst Feestmateriaal vzw

 • Lid Algemene Vergadering Cowgom vzw

 • Lid Algemene Vergadering JOC ArtisjoC vzw

 • Lid Algemene Vergadering SPWOK vzw

 • Lid Algemene Vergadering Uitleendienst Feestmateriaal vzw

 • Lid Algemene Vergadering Verbroederingscomité vzw

Praktisch

Jan de Keyser

Siemenslaan 1
8020 Oostkamp

gsm 0475 782 844
tel. 050 275 442
burgemeester@oostkamp.be

CD&V

Beleidsdomeinen: algemeen beleid, coördinatie van de strategische planning, veiligheid(sdiensten), communicatie & participatie, ruimtelijke ordening, financiën, lokale economie, land- en tuinbouw.


visitekaartje
LCP