Franky De Jonghe

Foto Franky De Jonghe (grote weergave)

Functies

  • Afgevaardigde Algemene Vergadering Cevi vzw

  • Penningmeester Verbroederingscomité vzw

  • Lid Raad van Bestuur Algemene Vergadering Uitleendienst Feestmateriaal vzw

  • Lid Raad van Bestuur Cowgom vzw

  • Lid Raad van Bestuur JOC ArtisjoC vzw

  • Lid Raad van Bestuur SPWOK vzw

  • Lid Raad van Bestuur Verbroederingscomité vzw

  • Lid Algemene Vergadering Verbroederingscomité vzw

  • gemeenteraadslid

  • OCMW-raadslid

Praktisch

Franky De Jonghe gsm 0478 443 183
franky.dejonghe@oostkamp.be


Sp.a


visitekaartje
LCP