Els Roelof

Foto Els Roelof (grote weergave)

Functies

 • Afgevaardigde beheercomité wijkup

 • Afgevaardigde Bekkenbestuur

 • Afgevaardigde Vervoerregioraad Brugge

 • lid beheerscomité en stuurgroep De Woonwinkel

 • Voorzitter Verkeerscommissie

 • Eerste schepen

 • Lid Vast Bureau

 • Plaatsvervanger Algemene Vergadering Bosgroep Houtland

 • Plaatsvervanger Lid Bestuur Oostkustpolder met raadgevende stem

 • Lid lokaal overleg kinderopvang

 • Lid Raad van Bestuur IVBO

 • Lid Algemene Vergadering JOC ArtisjoC vzw

 • Lid Algemene Vergadering SPWOK vzw

 • Plaatsvervangend lid Raad van Bestuur Bosgroep Houtland

 • Plaatsvervanger Algemene Vergadering Oostkustpolder

Praktisch

Els Roelof

Sint-Godelievestraat 40
8020 Oostkamp

gsm 0476 406 502
els.roelof@oostkamp.be


CD&V

Beleidsdomeinen: beleid publieke ruimte, wonen & werken


visitekaartje
LCP