Valentien Goethals

Foto Valentien Goethals (grote weergave)

Functies

 • Afgevaardigde Algemene Vergadering VVOG

 • Penningmeester JOC ArtisJOC vzw

 • Plaatsvervanger Algemene Vergadering Vivendo (OCMW)

 • Lid Raad van Bestuur Algemene Vergadering Uitleendienst Feestmateriaal vzw

 • Lid Raad van Bestuur Cowgom vzw

 • Lid Raad van Bestuur JOC ArtisjoC vzw

 • Lid Raad van Bestuur SPWOK vzw

 • Lid Raad van Bestuur Verbroederingscomité vzw

 • Lid Algemene Vergadering JOC ArtisjoC vzw

 • gemeenteraadslid

 • OCMW-raadslid

Praktisch

Valentien Goethals

Kanunnik Andriesstraat 25
8020 Oostkamp

gsm 0479 661 740
valentien.goethals@oostkamp.be


Groen


visitekaartje
LCP