Toben Braeckevelt

Foto Toben Braeckevelt (grote weergave)

Functies

 • Plaatsvervanger Algemene Vergadering TMVS dv

 • Secretaris Raad van Bestuur Uitleendienst Feestmateriaal vzw

 • Secretaris Raad van Bestuur Verbroederingscomité vzw

 • Lid raad van bestuur AGB-O

 • Lid Raad van Bestuur Algemene Vergadering Uitleendienst Feestmateriaal vzw

 • Lid Raad van Bestuur Cowgom vzw

 • Lid Raad van Bestuur JOC ArtisjoC vzw

 • Lid Raad van Bestuur SPWOK vzw

 • Lid Raad van Bestuur Verbroederingscomité vzw

 • gemeenteraadslid

 • OCMW-raadslid

Praktisch

Toben  Braeckevelt

Splethagestraat 26
8020 Oostkamp

gsm 0485 489 966
toben.braeckevelt@oostkamp.be

CD&V


visitekaartje
LCP