Sam Van de Caveye

Foto Sam Vande Caveye (grote weergave)

Functies

 • Afgevaardigde Algemene Vergadering Regionaal Landschap Houtland

 • Afgevaardigde beheercomité Interlokale Vereniging Deeltijds Kunstonderwijs

 • Voorzitter JOC ArtisJOC vzw

 • Voorzitter SPWOK vzw

 • Voorzitter Verbroederingscomité vzw

 • Plaatsvervanger Algemene Vergadering IVBO

 • Plaatsvervanger Algemene Vergadering VVSG

 • Lid Raad van Bestuur Regionaal Landschap Houtland

 • Lid Raad van Bestuur Algemene Vergadering Uitleendienst Feestmateriaal vzw

 • Lid Raad van Bestuur Cowgom vzw

 • Lid Raad van Bestuur JOC ArtisjoC vzw

 • Lid Raad van Bestuur SPWOK vzw

 • Lid Raad van Bestuur Verbroederingscomité vzw

 • Lid Algemene Vergadering JOC ArtisjoC vzw

 • Lid Algemene Vergadering SPWOK vzw

 • Lid Algemene Vergadering Verbroederingscomité vzw

 • Lid Vast Bureau

 • Vijfde schepen

Praktisch

Sam Van de Caveye

Stationsstraat 61
8020 Oostkamp

gsm 0494 643 525
sam.vandecaveye@oostkamp.be

CD&V

Beleidsdomein: vrije tijd


visitekaartje
LCP