Liliane De Baene

Foto Liliane De Baene (grote weergave)

Functies

  • Afgevaardigde Algemene Vergadering De Lijn

  • Lid Raad van Bestuur Algemene Vergadering Uitleendienst Feestmateriaal vzw

  • Lid Raad van Bestuur Cowgom vzw

  • Lid Raad van Bestuur JOC ArtisjoC vzw

  • Lid Raad van Bestuur SPWOK vzw

  • Lid Raad van Bestuur Verbroederingscomité vzw

  • gemeenteraadslid

  • OCMW-raadslid

Praktisch

Liliane De Baene

Hogestraat 31
8020 Ruddervoorde

gsm 0494 592 096
tel. 050 281 823
liliane.debaene@oostkamp.be


N-VA


visitekaartje
LCP