Katrien Talloen

Foto Katrien Talloen (grote weergave)

Functies

 • Afgevaardigde Beheerscomité Raakvlak

 • Afgevaardigde Plaatselijke Groep Leader Midden-West-Vlaanderen

 • Voorzitter Cowgom vzw

 • Afgevaardigde beleidsgroep Energiehuis WVI (OCMW)

 • Plaatsvervanger Algemene Vergadering 't Rad

 • Plaatsvervanger beheercomité Interlokale Vereniging Deeltijds Kunstonderwijs

 • Lid Vast Bureau

 • Tweede schepen

 • plaatsvervangend lid beheerscomité De Woonwinkel

 • Lid Raad van Bestuur Algemene Vergadering Uitleendienst Feestmateriaal vzw

 • Lid Raad van Bestuur Cowgom vzw

 • Lid Raad van Bestuur JOC ArtisjoC vzw

 • Lid Raad van Bestuur SPWOK vzw

 • Lid Raad van Bestuur Verbroederingscomité vzw

 • Lid Algemene Vergadering Cowgom vzw

Praktisch

Katrien Talloen

Terluchtestraat 57
8020 Waardamme

gsm 0474 899 381
tel. 050 279 228
katrien.talloen@oostkamp.be

CD&V

Beleidsdomeinen: organisatie & dienstverlening


visitekaartje
LCP