Katrien Talloen

Foto Katrien Talloen (grote weergave)

Functies

 • Afgevaardigde Beheerscomité Raakvlak

 • Afgevaardigde Plaatselijke Groep Leader Midden-West-Vlaanderen

 • Voorzitter Lokaal Comité Open Monumentendag

 • Voorzitter Raad van Bestuur Cowgom vzw

 • Voorzitter Raad van Bestuur De Valkaart

 • Voorzitter Straatnamencommissie

 • Afgevaardigde beleidsgroep Energiehuis WVI (OCMW)

 • Plaatsvervanger Algemene Vergadering 't Rad

 • Plaatsvervanger beheercomité Interlokale Vereniging Deeltijds Kunstonderwijs

 • Afgevaardigden Cultuurraad

 • Lid beheersorgaan bibliotheek

 • Lid lokaal overleg kinderopvang

 • Lid raad voor personen met een handicap

 • Lid Vast Bureau

 • Tweede schepen

 • Lid Algemene Vergadering Cowgom vzw

 • Niet-stemgerechtigd lid

 • plaatsvervangend lid beheerscomité De Woonwinkel

Praktisch

Katrien Talloen

Terluchtestraat 57
8020 Waardamme

gsm 0474 899 381
tel. 050 279 228
katrien.talloen@oostkamp.be


CD&V

Beleidsdomeinen: organisatie & dienstverlening


visitekaartje
LCP