Ouderenadviesraad

kernbestuur Ouderenadviesraad (grote weergave)

De Ouderenadviesraad (Seniorenadviesraad)  werd door de gemeenteraad erkend op 16 februari 1989.  De herverkiezing vond plaats op 6 maart 2013. De adviesraad bestaat uit een algemene vergadering en een kernbestuur. Het bureau wordt om de zes jaar herverkozen, zes maanden na de installatie van de nieuwe gemeenteraad.

Deze adviesraad heeft volgende doelstellingen:

  1. als een volwaardig contactorgaan op te treden tegenover het gemeentebestuur, met een adviserende bevoegdheid. Dit, door ofwel zelf initiatief te nemen tot advisering ofwel advies te verstrekken op vraag van het gemeentebestuur.
  2. de samenwerking bevorderen in het ouderenwerk en de ouderenzorg.
  3. een ontmoetingsfunctie verzorgen en overleg stimuleren.
  4. het coördineren van sommige activiteiten.

Op de foto van links naar rechts: 

Lisette Vandeputte, Katrien Talloen, Maria Coucke, Jaak Van Hulle, Romaan Degrendele, Diana Dierickx, Anne Vyncke, Christiane De Grande, Paul Deryckere, Mia Viaene 

 

LCP