Oostkamp geeft structurele ontwikkelingshulp aan Oxfam België

Gepubliceerd op donderdag 22 feb 2024 om 16:49 uur

De Gemeenteraad besliste op 22 februari om een bedrag van 3.950 euro voor structurele ontwikkelingssamenwerking te schenken aan Oxfam België. Deze middelen zullen ze inzetten in hun strijd tegen ongelijkheid, armoede en onrechtvaardigheid.

Steun voor Oxfam België

Elk jaar voorziet de gemeente een budget voor structurele ontwikkelingshulp. Dit jaar werd beslist om Oxfam België te steunen. Zij krijgen 3.950 euro. Deze middelen zullen ze inzetten in hun strijd tegen ongelijkheid, armoede en onrechtvaardigheid.

De organisatie is vooral gekend voor Fair Trade en de wereldwinkels. Zo vind je in Oostkamp de Oxfam-Wereldwinkel Oostkamp in de Schooldreef.

Oxfam is echter wereldwijd gekend en zet in op 6 verschillende domeinen:

  • Klimaatrechtvaardigheid
  • Rechtvaardige economie
  • Voedselsystemen
  • Genderrechtvaardigheid en vrouwenrechten
  • Humanitaire hulp bij rampen en conflicten
  • Duurzame levensstijl

Door de brede scope van de organisatie, haar missie en visie, haar aanwezigheid in Oostkamp en haar inzet op de verschillende domeinen is Oxfam België een uitstekende keuze om structurele ontwikkelingssamenwerking te ondersteunen. De mondiale raad schaart zich unaniem achter het voorstel om Oxfam België een toelage te geven.

Ben je zelf ook getriggerd om te steunen? Gebruik dit rekeningnummer voor een overschrijving: Oxfam België: BE37 0000 0000 2828

Weet dat een fiscaal attest wordt afgeleverd voor giften 40 euro. Meer info op www.oxfambelgie.be.