Oostkamp gaat in zee met de Bosgroep Houtland voor het beheer van Zorgvliet en Nieuwenhovebos

Gepubliceerd op woensdag 21 feb 2024 om 12:23 uur

De gemeente Oostkamp heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de Bosgroep Houtland vzw voor hulp bij het beheer van 2 gemeentebossen, Nieuwenhovebos en Zorgvliet. Het gaat om twee toegankelijke en gevarieerde bosdomeinen die samen 55 ha groot zijn en liggen in Europees beschermd habitatrichtlijngebied. De Bosgroep zal o.a. instaan voor de uitvoer van de beheerplannen, het plannen en opvolgen van beheerwerken en het verwerken van de bosadministratie. De Bosgroep adviseert de gemeente wanneer er specifieke vragen over het bos komen vanuit de bevolking en organiseert jaarlijks een infomoment of een geleide wandeling.

Voor de gemeente Oostkamp betekent de overeenkomst dat het eigen gemeentepersoneel ontzorgd wordt over een thema dat specifieke kennis vereist van wetgeving en beheer. De gemeente behoudt alle beslissingsrecht en kiest zelf welke taken ze al dan niet overlaat aan de Bosgroep. Alle planning en uitvoering zal heel transparant gebeuren en de gemeente heeft nog steeds de regie over inkomsten en uitgaven in handen. Een aantal van deze taken werd tot op heden uitgevoerd door medewerkers van het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

Het Vlaams Bosuitbreidingsdecreet van 1 juli 2022 verandert echter de wijze waarop het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) openbare bosbeheerders (‘besturen’) ondersteunt. De ondersteuning voor het technisch beheer (=uitvoering van het beheerplan) die ANB tot op heden leverde, wordt stopgezet na omzetting van het uitgebreid bosbeheerplan en de goedkeuring van het natuurbeheerplan. De gemeente Oostkamp koos om het technisch beheer van beide bossen te geven van 1 partner en voortaan over te laten aan Bosgroep Houtland vzw.

De West-Vlaamse bosgroepen hebben zich georganiseerd op deze ontwikkeling door de aanstelling van Frederik Lembreght als ‘medewerker openbare besturen’.

De samenwerking werd goedgekeurd op de gemeenteraad van donderdag 21 december 2023. Bosgroepen zijn verenigingen van en voor boseigenaars gefinancierd door de Provincie West-Vlaanderen. In een Bosgroep werken boseigenaars samen aan mooie en gezonde bossen met een hoge natuurwaarde, veel recreatiemogelijkheden en duurzaam hout. Bosgroep Houtland vzw werd 20 jaar geleden opgericht en telt momenteel 579 leden boseigenaars die samen meer dan 3.500ha bos beheren. De gemeente Oostkamp is stichtend lid van de Bosgroep Houtland en was tot 2022 ook lid van het bestuur van de Bosgroep. De Bosgroep organiseerde in het verleden al kleine houtverkopen voor de gemeente en was volop betrokken bij de opmaak van de beheerplannen voor de beide domeinen. 

Els Roelof, schepen beleid publieke ruimte: “Oostkamp is de bosrijkste gemeente van West-Vlaanderen. We willen dan ook heel goed voor onze eigen bossen zorgen en zijn er van overtuigd dat de jarenlange kennis en ervaring van de bosgroep ons daarbij zal helpen. Voor handhaving en sensibilisering zijn we momenteel nog op zoek naar de beste methode, maar ook hiervoor vertrouwen we op de Bosgroep om ons op de goede weg te helpen. We zijn één van de eerste gemeenten in Vlaanderen die een dergelijke samenwerking aangaan en kijken er alvast erg naar uit.” 

Thema's