Onderhoudswerken landelijke wegen

Gepubliceerd op donderdag 28 mrt 2024 om 13:18 uur

De gemeente voorziet jaarlijks een budget voor onderhoudswerken aan gemeentewegen. Op die manier werkt de gemeente gestructureerd en planmatig aan een kwalitatief structureel onderhoud van gemeentewegen.

Aard van de werken

 • vernieuwen van het asfalt
 • waar nodig vernieuwen grachtdoorsteken
 • waar nodig versterken van de grachten of plaatsen van kopmuren

Locatie en timing

 • AFGEROND: Scharestraat (tussen nrs. 25 - 51; met inbegrip van het kruispunt met de Hertsbergeveldstraat), de werken starten maandag 8 april
 • AFGEROND: Boudewijnlaan (Wilgenbroeken) (tussen nrs. 72-75), de werken starten maandag 15 april
 • Breeweg (tussen nrs.22-26), de werken starten donderdag 18 april
 • Eikelingen, de werken starten maandag 22 april
 • NIEUW: Veldegemsestraat starten woensdag 24 april (tot en met vrijdag 3 mei) 
 • Mariastraat, de werken starten woensdag 15 mei
 • Stokhovestraat, de werken starten maandag 20 mei

De betrokken bewoners ontvangen een bewonersbrief.

De werken duren telkens een 5-tal dagen, onder voorbehoud van weersomstandigheden en worden uitgevoerd door de firma Persyn. De gekozen uitvoeringstechniek is boomvriendelijk. Er werd hiervoor een European Tree Worker aangesteld voor een analyse. Deze staat ook de aannemer bij tijdens de uitvoering van de werken.

Bereikbaarheid en hinder

 • Doorgaand verkeer zal een omleiding moeten volgen.
 • Plaatselijk verkeer zal mogelijk zijn buiten de werkuren.
 • Tijdens het asfalteren en de bijhorende droogtijd is er geen verkeer mogelijk.