Noord-Zuidraad

Oorspronkelijk bestond in Oostkamp een 11.11.11-comité. Deze groep organiseerde zich voornamelijk rond de 11.11.11-campagne. Omstreeks 1995 werden de doelstellingen verruimd en ontstond COSO, Het Comité voor Ontwikkelingssamenwerking Oostkamp. De naam werd in 2007gewijzigd naar de Noord-Zuidraad.

Op 22 januari 2013 werd de Noord-Zuidraad opnieuw hersamengesteld.

Doelstellingen

  • Ondersteuning bieden aan de lokale Noord-Zuidorganisaties.
  • Als overkoepelende organisatie is ze verantwoordelijk voor een goede informatiedoorstroming van beleid naar middenveld en omgekeerd. Ook zal ze het samenwerken ondersteunen en bevorderen.
  • Advies uitbrengen aan het lokaal beleid over Noord-Zuidthema’s.
  • De bijeenkomsten zijn een plaats van overleg waarbij het verzamelen van informatie en kennis over het Noord-Zuidbeleid belangrijk is.
  • De Raad wordt ondermeer erkend door het gemeentebestuur om advies te geven over de verdeling van de financiële middelen voor het Noord-Zuidbeleid.
  • Sensibilisering en educatie.

Solidariteit met het Zuiden kan enkel tot stand komen indien de bevolking zich bewust is van de oorzaken van de onrechtvaardige kloof tussen Noord en Zuid, van de impact van het eigen gedrag op het Zuiden en van de structurele veranderingen die nodig zijn. Daarvoor is het essentieel dat de inwoners toegang hebben tot correcte informatie, dat ze via laagdrempelige activiteiten betrokken raken bij de Noord-Zuidproblematiek en dat ze mee nadenken over oplossingen.

LCP