Nieuwsoverzicht : Verkeer

1 resultaat gevonden.

  • Trajectcontrole

    Trajectcontrole in Hogestraat-Kwagatstraat voorzien voor voorjaar 2021

    De bezorgdheid rond verkeersveiligheid op het traject Hogestraat-Kwagatstraat is reeds lang gekend. De gemeente leverde in het verleden al inspanningen door snelheidsremmende maatregelen te nemen, maar toch bleven de bezorgdheden bestaan. Daarom werd beslist om studiebureau Vectris in te schakelen. op 18 september
1
LCP