Nieuwsoverzicht : Wegen en groen

4 resultaten gevonden.

 • zicht op de Stationsstraat richting Moerbrugge

  Verkeershinder op dinsdag 10/12 in Stationsstraat, kant Moerbrugge

  Op dinsdag 10 december voert een aannemer proefsleuven uit in de Stationsstraat, tussen rondpunt en kasteel d'Ursel. Deze werken starten pas na de spits, om 8.30 uur en duren max. 1 dag. Hou rekening met verkeershinder. op 05 december
 • Openbare_verlichting

  Overdracht uitbating openbaar verlichtingsnet aan Imewo, start van volledige verledding

  In 2004 werd het verlichtingsnet al overgedragen aan de distributiebeheerder. Nu werd beslist om ook de uitbating door Imewo te laten uitvoeren om naar volledige verledding te kunnen overgaan. Daardoor worden stappen gezet om de CO² uitstoot met 42% te doen dalen tegen 2030. op 22 november
 • Fietsverbinding hertendreef

  Fietsverbinding Hertendreef - Hertsbergestraat open

  De fietsverbinding Hertendreef-Hertsbergsestraat, aangelegd in kader van het inrichtingsplan Nieuwenhove-Gruuthuyse, werd deze week (4/11) opengesteld voor voetgangers en fietsers. Het (ver)nieuw(d)e fietspad zorgt voor een recreatieve fietsverbinding tussen de wijken Nieuwenhove en Erkegem. op 05 november
 • Algemene vergaderingen raden

  Welkom op de algemene vergaderingen

  Wil je kennismaken en eventueel aansluiten bij een van de gemeentelijke raden? Je bent welkom op de algemene vergaderingen. op 29 oktober
1
LCP